Båtturer i Stockholm blir märkta med Bra Miljöval

Nu kan du välja en miljömärkt båtresa för sightseeing i Stockholms skärgård. Det är rederiet Eco Sightseeing Sthlm AB som erbjuder sightseeingturer och privata charterturer i Stockholm. Fartyget M/S Sylvia drivs till 100 procent med el märkt med Bra Miljöval. Alla rengöringsmedel som används och toalettartiklar ombord är miljömärkta och en stor del av mat och dryck är ekologisk.

Målet med Bra Miljöval persontransporter är att driva utvecklingen till ett mer hållbart transportsystem. I höstas kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på fartygsresor för att bidra till minskad miljöpåverkan från dessa. 

—   Miljömärkta fartygsresor utförs med fartyg som bland annat lever upp till krav på en ökande andel förnybar energi, lägre utsläpp av svavel och kväveoxider, att licenstagaren arbetar för ökad energieffektivitet samt att fartyg ska ansluta till el när de ligger vid kaj, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Eco Sightseeing Sthlm AB är det första rederiet som erbjuder miljömärkta båtturer enligt de nya miljökraven för Bra Miljöval. 

—   Vår förhoppning är att vi, som första rederi i Sverige som möter alla de högt ställda krav Bra Miljöval satt upp, inte bara lyfter frågan om sjöfartens miljöpåverkan utan samtidigt visar att det är möjligt att göra skillnad. Vi hoppas att fler rederier skall följa efter, säger Elias Nilsson, CEO/Manager på Eco Sightseeing Sthlm AB

Fartyg har i regel höga utsläpp av klimatpåverkande gaser, miljö- och hälsofarliga svaveloxider, kväveoxider och partiklar samt att de sprider buller både ovanför, men inte minst under vattenytan. Fartyg har en lång livslängd och branschen är trög att påverka. Lagkrav och andra styrmedel för att minska miljö- och hälsofarliga utsläpp från förbränning av drivmedel hos sjöfarten har en bra bit kvar innan de når upp till de som ställs för landgående fordon. Fartygsresor som är märkta med Bra Miljöval har en lägre negativ påverkan på omgivningen, atmosfären och vid tillverkningen av de produkter som används ombord.

—   Miljömärkning underlättar val av fartygsresor för både upphandlare och privatpersoner som vill åka båt med mindre miljöpåverkan, avslutar Eva Eiderström.

Kraven på miljömärkta fartygsresor

  • Fartyg ska drivas med en ökande andel förnybart drivmedel som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier. Fram till och med 2022 ska minst 50 procent av drivmedlet vara förnybart alternativt att minst 50 procent av total sträcka framförs med el. Därefter höjs kravet till 90 procent. Detta minskar fartygens klimatpåverkan allt mer.·      
  •  För eldrivna resor ska minst 50 procent av elen vara märkt med Bra Miljöval. Då tar licenstagaren ansvar för att elen som används för transporterna produceras med höga miljökrav. För varje köpt miljömärkt kWh går dessutom pengar till fondprojekt som återställer miljöskador och minskar elanvändningen.
  • Fartyg ska ansluta till landelnätet i hamn vilket bidrar till bättre luft i närmiljön, mindre buller och till att fartygens bränsleanvändning minskar.·   
  •  Krav på lägre utsläpp av svavel och kväveoxider för att minska miljö- och hälsofarliga utsläpp.
  • Aktivt arbete för ökad energieffektivitet. Eftersom det finns en begränsad tillgång på råvaror för att producera förnybara drivmedel till alla typer av transporter i världen, är det viktigt att inte bara minska transporternas klimatpåverkande utsläpp, utan även minska mängden drivmedel som behövs. 
  • Miljömärkta och ekologiska produkter ombord (rengöring, förtäring av mat och dryck och toalettartiklar) för att minska den negativa påverkan på miljön och social hälsa vid produktion och restavfall. ·      
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!