Bra Miljöval bidrar till affärsnytta

97 procent av företag med miljömärkta produkter anser att Bra Miljöval ger dem affärsnytta. Det visar miljömärkningens senaste kundnöjdhetsundersökning.

Den senaste kundnöjdhetsundersökningen bland licenstagare till Bra Miljöval visar att tre av fyra licenstagare är helt nöjda med valet av Bra Miljöval och 19 procent anger näst högst betyg ”Instämmer”.

97 procent anger att märkningen Bra Miljöval ger dem affärsnytta och 91 procent anser att Bra Miljöval står sig bra mot andra miljömärkningar i sin bransch.

Licenstagarna tycker att ansökningsprocessen fungerar bra. Både när det gäller handläggningstiden och kommunikationen kring ansökan men även avgiftssystemet.  

Det är positivt att nästa alla licenstagarna tycker att Bra Miljöval kommunicerar miljönyttan av märkningen på ett bra sätt inom deras bransch, både till licenstagare och deras målgrupp.

Kommentarer från licenstagare:

”Tillför mycket värde till verksamheten”

”En trovärdig och stabil miljömärkning”

”Bra partner inom miljöområdet”

Majoriteten av licenstagarna skulle rekommendera Bra Miljöval till andra. Bland fritextkommentarerna framkom att Bra Miljöval anses som en trovärdig miljömärkning som är väletablerad inom flera områden. Att märkningen kontinuerligt förändrar kriterier uppskattas och Bra Miljöval fungerar som en partner inom miljöområdet. Licenstagare är även nöjda med den personliga kontakten med märkningen och ansökningsförfarandet.

Resultatet på en 5-gradig skala, ett utdrag:

4,69 Nöjd med valet av Bra Miljöval
4,57 Den årliga kontrollen
4,59 Bra Miljöval står sig bra mot andra märkningar i min bransch
4,27 Ansökningsprocessen
4,22 Kommunikation från Bra Miljöval om miljönyttan till den egna branschen, till företagen kunder och till företaget själva

Alla frågor hamnar över betyget 4 :-)

Vi vill tacka alla licenstagare som tagit sig tid att svara på Bra Miljövals kundnöjdhetsundersökning. Era åsikter är värdefulla för vi ska kunna utveckla en miljömärkning som både gör skillnad för klimat och miljö men som även stödjer er i ert hållbarhetsarbete. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!