Bra Miljöval nu medlem i RECS

RECS (Energy Certificate Association) arbetar för att påskynda övergången till förnybar energi. Som medlem i RECS vill Bra Miljöval bidra med vikten av att även miljöanpassa förnybar elproduktion.

RECS Energy Certificate Association (RECS) vill snabba på övergången till 100 procent förnybara energisystem. RECS samarbetar med sina medlemmar och andra likasinnade organisationer för att uppnå dessa mål. Nu är Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval är medlem i RECS.

— I Norden är majoriteten av energin förnybar med så ser det inte ut i resten av Europa. Förutom att nå ett 100 procent förnybart energisystem behöver vi även miljöanpassa den förnybara elproduktionen för att både minska klimatpåverkan och ta hänsyn till biologisk mångfald, säger Kim Blomster, produktansvarig Bra Miljöval Elenergi.

Som medlem i RECS kan Bra Miljöval bidra med kunskaper hur den förnybara energiproduktionen även kan miljöanpassas i Europa.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!