Bra Miljöval rapporterar från Nordic Seafood Summit

I januari var det premiär för mässan Nordic Seafood Summit i Stockholm. Bra Miljöval var där och tog tempen på sjömatsbranschen. Aktörer från hela kedjan var samlade, från hav till bord. På mässgolvet möttes yrkesfiskare, krögare och handeln, tillsammans med beslutsfattare, myndigheter och forskare för att diskutera de hållbarhetsutmaningar som sjömatsbranschen står inför. 

Syftet med mässan är att bjuda in till dialog mellan branschens olika aktörer för att gemensamt hitta hållbara lösningar och vägar framåt. Under dagen bjöds det på både intressanta panelsamtal och spännande smakprov av framtidens sjömat. 

Hotade fiskbestånd

Något som framkom tydligt, både bland utställare och talare, var behovet av nya innovationer för att lösa de hållbarhetsutmaningar som branschen står inför. Överfisket är alarmerande, aldrig i historien har det funnits så lite fisk i haven som idag. FN uppskattar att mer än 90 procent av världens fiskebestånd är maximalt belastade eller överfiskade. Våra val i matbutiken har betydelse och för att få till ett mer hållbart fiske krävs engagemang från alla led i kedjan.

Ny mat från sjö och hav

Det presenterades olika intressanta alternativ på vad vi kan komma att lägga på tallriken i framtiden, exempelvis underutnyttjade fisk- och skaldjursarter som sjöpung, braxen och växtätande fisk som odlats i slutna landbaserade system. Flera utställare lyfte att utmaningen ligger i att få folk att äta nya sorters fisk. Ett till synes vanligt sätt att ta sig förbi de barriärer som finns i vår matkultur är att introducera det nya i en bekant form, som fiskburgare eller ”köttbullar” gjorda av fisk. 

Miljömärkningarnas betydelse för hållbart fiske

Ett av panelsamtalen på scen handlade om miljömärkningarnas möjligheter att driva på utvecklingen mot en mer hållbar produktion och konsumtion av fisk och skaldjur. En av slutsatserna var att det behöver vara lätt för konsumenter att navigera och göra medvetna val i fiskdisken. Bra Miljöval ställer krav på märkta livsmedelsbutiker att aktivt arbeta för ett mer hållbart sortiment av fisk och skaldjur.

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!