Bra Miljöval sänker ansökningsavgiften för kosmetika

Användningen av farliga ämnen går åt fel håll. Enligt UNEP var 62% av de 345 miljoner ton kemikalier som konsumerades i EU 2016 farliga för människor och miljö (1). Mellan åren 2017 och 2030 uppskattades en fördubbling av den globala försäljningen av kemikalier (1). Genom att miljömärka produkter i vår vardag, som kosmetika, bidrar företag till att vända den utvecklingen. Bra Miljöval inför 1 april en tillfälligt reducerad ansökningsavgift för kosmetika.  

— Vi får ofta frågor från konsumenter som har svårt att hitta miljömärkta produkter, säger Kerstin Varenius, produktansvarig Bra Miljöval kosmetika. Samtidigt får vi signaler om att nuvarande ansökningsavgifter upplevs som en tröskel för en del företag att ta steget att ansöka om licens. Genom att sänka ansökningsavgiften ger vi nu fler företag möjlighet att möta efterfrågan på miljömärkt kosmetika.  

Kosmetika märkt med Bra Miljöval innebär att produktens innehåll granskas så att den uppfyller en rad strikta krav. Exempelvis får produkten inte innehålla PFAS eller ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador. Dessutom ställs krav på ingrediensernas egenskaper i vattenmiljö för att förhindra att de påverkar vattenlevande organismer negativt.   

Ansökningsavgiften som införs 1 april är 10 000 kr per licens och gäller 31 december 2024. 

Här kan du läsa mer om våra krav och hur du ansöker:

Källa 

Bli först att gilla!