Bra Miljöval ställer tuffare miljökrav på bilförsäkringar

Varje år anmäls runt en miljon skador på försäkrade personbilar med skadehantering som följd vilket påverkar miljön. Därför skärper Bra Miljöval miljökraven på bilförsäkringar. De nya kraven handlar främst om skadehantering för att minska klimat- och miljöpåverkan men även minska risken för hälso- och miljöfarliga utsläpp. Samtidigt ställs krav på att främja bildelning och förnybara drivmedel.

Bra Miljöval har ställt miljökrav på bilförsäkringar sedan 2011. Målet med miljömärkningen är att minska bilförsäkringarnas negativa påverkan på miljön. Nu skärps kraven med fokus på skadehanteringen.    

— De senaste 25 åren har antalet skador på fordon ökat kraftigt, vilket även ökat mängden reparationer. Genom att ställa krav på bilförsäkringar går det att minska miljöpåverkan från skadehantering. Dessutom kan bilförsäkringen bidra till ett mer effektivt nyttjande av varje bil och till att främja förnybara drivmedel, säger Agneta Zandén, produktansvarig Bra Miljöval Försäkringar.  

De nya skarpare miljökraven för bilförsäkringar innebär att verkstäderna ska ha ett strategiskt miljöarbete. Det handlar bland annat om en tydlig rangordning för hur skador ska hanteras.  

– I första hand ska bilen repareras. I andra hand ska trasiga delar bytas ut mot återbrukade och i sista hand ska bildelar ersättas med nya. För att minska transporter har även digital fotobesiktning införts, berättar Agneta.  

Utöver de nya miljökraven kvarstår de tidigare kraven på försäkringsbolagets miljöarbete samt hur de förvaltar försäkringspremier. 

Bra Miljöval Bilförsäkrings nya krav

Minska klimatpåverkan och resursanvändningen inom skadehanteringen 

Krav ställs på digitala skadeinspektioner samt rangordning vid skadereparation där reparation följt av återbruk ska följas. Krav ställs också kring ersättningsresor och ersättningsbilar. 

Främja förnybara drivmedel 

För att försäkringen ska bidra till låga koldioxidutsläpp när bilen används ska försäkrade bilar som drivs på el, biogas eller vätgas gynnas framför fossildrivna bilar. 

Främja bildelning 

För ett effektivt nyttjande av bilen ställs krav så att villkoren i försäkringen inte förhindrar eller försvårar för privat bildelning inom en bildelningsplattform med egen försäkringslösning. 

Minska miljöpåverkan hos leverantörerna

Leverantörer till försäkringen ska ha ett systematiskt målstyrt miljöarbete. Dessutom ska miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel användas. 

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Bli först att gilla!