Ekomässa i utmanande tider

Den 16 och 17 november hölls Nordic Organic Food Fair på Malmömässan och Bra Miljöval var på plats för att lyssna på seminarier och prata med ekoproducenter. Matpriser, trender och ekovarornas försäljningssiffror var på tapeten.

Ett återkommande tema under samtal och seminarier var faktumet att försäljningen av ekologiska produkter har minskat de senaste åren. Ett flertal av de mindre ekoproducenterna vittnade om att det är tufft att ta sig in på butikshyllorna idag. Samtidigt finns det siffror som pekar uppåt. Under mässan berättade offentliga skolkök om deras arbete för att öka användandet av ekologiska råvaror. I Sverige ligger den ekologiska livsmedelskonsumtionen i offentliga kök på 38 %. Detta gör oss världsledande! 

Stabila priser på ekologiskt trots ökade matpriser

Pandemi och krig har lett till att matbutiker drabbats av både leveransproblem och varubrist och under den senaste tiden har matpriserna ökat kraftigt. Dock har priserna på ekologiska varor inte gått upp lika mycket som på konventionellt producerade varor. En förklaring till det är att ekologisk produktion, i större utsträckning, tillämpar cirkulär resursanvändning. Det mesta djurfodret och näringen ska komma från den egna gården eller närområdet. Konstgödsel används inte alls och eftersom både det och djurfoder drabbats av leveransproblem och prishöjningar har ekologiska jordbruk inte varit lika utsatta som de konventionella i det avseendet. 

Få fler att välja ekologiskt med nudging

En Bra Miljöval-märkt livsmedelsbutik arbetar för att öka försäljningen av ekologiska varor vilket är en utmaning, men också särskilt viktigt, när den allmänna trenden går åt andra hållet. Vi på Bra Miljöval ser fram emot att, tillsammans med våra licenstagare, hitta strategier och vägar för att vända trenden uppåt igen. Ett verktyg för att åstadkomma beteendeförändringar är nudging som innebär att man med olika metoder försöker uppmuntra konsumenten till fler hållbara val. Ett klassiskt exempel på nudging som kan användas i restauranger är att sätta det vegetariska alternativet högst upp på menyn, På mässan höll Organic Sweden ett seminarium om nudgingmetoder för att få kunder att välja ekologiska varor i större utsträckning. Exempel på detta kan vara dekaler på golvet som illustrerar fördelen med ekologisk produktion och hur den leder till ökad biologisk mångfald och fler bin. Att byta plats på produkter kan också vara ett effektivt sätt att påverka hur kunden agerar.  Även butikernas vanliga metoder, som kampanjer och erbjudanden, är väldigt viktiga i att få kunden att välja mer ekologiskt, 

Trots att utmaningarna i ekobranschen just nu är stora finns mycket hopp, engagemang och en rad initiativ som verkar för att öka den ekologiska försäljningen. Bra Miljöval Livsmedelsbutik är ett av dessa. 

Satsa på butikmärkning?

Är er butik intresserad av vad miljömärkning av en livsmedelsbutik innebär, kontakta oss gärna. 

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!