Enklare för företag att välja miljömärkta mobilabonnemang

Användningen av mobiler belastar miljön i form av energi- och resursförbrukning. Nu kan fler företag minska sin miljöpåverkan i samband med mobilanvändningen. Operatören Tre har valt att märka företagsabonnemang med Bra Miljöval.

— Det är glädjande att Tre har valt att miljömärka företagsabonnemang så att fler företag kan göra hållbara val i jobbvardagen. Användningen av mobiltelefoner innebär stor miljöbelastning. Det handlar om energianvändning, kemikaliespridning och resursförbrukning, säger Sofie E Munteanu, chef Bra Miljöval.  

Att märka en produkt med Bra Miljöval ställer höga krav på verksamheten. För att uppnå miljömärkningen tillhandahåller Tre bland annat abonnenter med fördelaktig reparation samt skapar möjlighet att både använda telefonen längre och att kunna lämna in den för återbruk eller återvinning. Abonnenter har även möjlighet att köpa begagnade mobiler. Genom att miljömärka tar Tre ett steg mot att minska sin miljöpåverkan och samtidigt hjälpa sina företagskunder att bidra till hållbar resursanvändning.  

— Vi på Tre är stolta över att kunna erbjuda företagsabonnemang märkta med Bra Miljöval. Det ska vara enkelt för våra kunder att göra miljösmarta val. Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en mer hållbar digital värld, säger Emma Sperrle, hållbarhetsansvarig på Tre. 

Miljökrav på Bra Miljöval-märkta mobilabonnemang  

  • Licenstagaren arbetar systematiskt för att återbruka och materialåtervinna elektronisk utrustning 
  • Abonnenten ges incitament att använda sin mobiltelefon längre 
  • Abonnenten ges möjlighet att lämna in sin fungerande mobiltelefon för återbruk 
  • Abonnenten ges möjlighet att lämna sin uttjänta mobiltelefon till återvinning 
  • Abonnemangssäljare erbjuder avtal där mobiltelefonen kan repareras enkelt och kostnadseffektivt 
  • Abonnenten vid förnyelse av abonnemang ges incitament att återanvända en existerande telefon 
  • Abonnemangssäljare informerar sina kunder om hur de kan minska sin miljöbelastning kopplad till mobiltelefonen. 
mobil, mobilabonnemang, mobiltelefon, elenergi, elförbrukning, metaller, brytning, grön, ikon, miljömärkning, märkningsområde

Vad innebär miljömärkt mobilabonnemang?

Välj miljömärkt mobilabonnemang och gör en insats för klimat och miljö.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!