Fler mobilabonnemang blir märkta med Bra Miljöval

Nu finns fler miljömärkta mobilabonnemang att välja bland. Mobiloperatören Verbal har valt att märka alla abonnemang med Bra Miljöval. Miljömärkningen ställer bland annat krav på att abonnenter enkelt ska kunna reparera och återvinna sin mobil men även kunna välja en återbrukad mobil i stället för ny. 

Från och med januari är alla Verbals mobilabonnemang märkta med Bra Miljöval. Operatörens alla drygt 20 000 mobilanvändare får miljömärkt abonnemang. 

—   Det är glädjande att Verbal valt att miljömärka alla sina abonnemang så att fler kan göra hållbara val. Mobiltelefoni ger upphov till stor miljöbelastning som är svår för användarna att greppa. Det handlar om resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som till stor del sker på långt avstånd från konsumenten. Därför ställer miljömärkning bland annat krav på att det ska vara enkelt att återvinna eller reparera sin mobil men även att kunna välja en återbrukad mobil, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.  

För att uppnå märkningen erbjuder Verbal nu att kunden kan lämna in reparationer online och i butik men även återvinning av uttjänta mobiler. För att bidra till förlängd livslängd finns samarbete kring miljöanpassade mobilskal.

—   För oss var det självklart att märka våra abonnemang med Bra Miljöval. Miljömärkningen är bekräftelse på att vi tar arbetet för en hållbar framtid på största allvar. Mobilanvändning har mer påverkan på miljön och klimatet än de flesta tror. Det är dags för oss att ta ett större ansvar, säger Jonas Lindgren, vd för Verbal.

Bra Miljöval miljökrav på mobilabonnemang

  • Erbjuda avtal där mobiltelefonen kan repareras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
  • Återbruka och materialåtervinna elektronisk utrustning som licenstagaren själv äger.
  • Erbjuda återbrukad mobiltelefon som ett lättillgängligt alternativ oavsett abonnemangsform.
  • Ge abonnenten incitament att använda sin mobiltelefon längre.
  • Ge abonnenten möjlighet och incitament att lämna in sin fungerande mobiltelefon för återbruk.
  • Ge abonnenten möjlighet och incitament att lämna sin uttjänta mobiltelefon till återvinning.
  • Ge abonnenten incitament att återanvända en existerande telefon snarare än att få ut en ny vid förnyelse av abonnemang.
  • Abonnemangssäljare informerar sina kunder om hur de själva kan minska miljöbelastningen kopplad till mobiltelefonen.
  • En återbrukad mobiltelefon ska vara ett lättillgängligt alternativ oavsett abonnemangsform.
  • Att mobilnätet drivs med Bra Miljöval-märkt el, som är förnybar och uppfyller högt ställda miljökrav på elproduktionen.
mobil, mobilabonnemang, mobiltelefon, elenergi, elförbrukning, metaller, brytning, grön, ikon, miljömärkning, märkningsområde

Vad innebär miljömärkt mobilabonnemang?

Välj miljömärkt mobilabonnemang och gör en insats för klimat och miljö.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!