Flerfamiljshus självförsörjande på värme och varmvatten

På Backagårdsgatan i västgötska Vårgårda står sex flerfamiljshus från 1970-talets miljonprogram uppradade. Ålder och slitage har gjort att husen är i stort behov av renovering. Sagt och gjort, men det blev
också ett helt nytt energisystem. De första i sitt slag i hela Sverige. Husen är nu självförsörjande på värme och varmvatten och har kopplats från fjärrvärmesystemet.

Husen är utrustade med solceller på taken och ett batterilager som räcker för fastighetens elanvändning i upp till två dygn. Projektet drivs av Vårgårda Bostäder och är delfinansierat av Bra Miljövals miljö- och energieffektiviseringsfonder.

Under våren och sommaren skapas en stor överproduktion av solenergi. Den lagras som vätgas. På vintern omvandlas vätgasen till el och värme till byggnaden med hjälp av bränsleceller.

Husen är tagna »off grid«, det vill säga har kopplats från fjärrvärmesystemet och klarar sin egen uppvärmning och varmvattenproduktion. Elen täcker också fastighetens behov för drift av fläktar, hissar och liknande, men hushållen har kvar sina egna elavtal. Sex likadana huskroppar, sammanlagt 172 lägenheter, ingår i projektet som beräknas vara klart under 2021.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!