Fortsatt hög efterfrågan på miljömärkt el

Intresset för miljömärkt el är fortsatt högt visar efterkontroll av försäljningen av Bra Miljöval-märkt el 2021. Nära 10 500 gigawattimmar av den el som sålts i Sverige har varit miljömärkt, och från den försäljningen har nära 25 miljoner kronor avsatts till miljö- och energiprojekt.

Varje år genomför Bra Miljöval en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda, och att elen har sitt ursprung från godkända produktionsanläggningar. Kontrollen är elanvändarnas garanti på att den miljömärkta el de valt att köpa verkligen ingår i elleveransen. 2021 års kontroll, som nyligen sammanställts, visar att efterfrågan på miljömärkt el fortfarande är stort.  

— 2020 visade en rekordförsäljning av miljömärkt, något som höll i sig under 2021. Medvetenheten om klimat och miljö hos företag och konsumenter är stor, vilket vi tror är en stor anledning till det fortsatt intresse för Bra Miljöval-miljömärkt el, säger Kim Blomster, produktansvarig Bra Miljöval Elenergi. 

Utöver hårda miljökrav på den förnybara elproduktionen genererar försäljning av Bra Miljöval Elenergi så kallad additionell miljönytta. Det innebär att alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätter pengar till fonder som stöttar projekt som gör konkret miljönytta i vattendrag eller minskar elanvändningen. 

— Tack vare försäljningen av miljömärkt el 2021 har nära 25 miljoner avsatts till Bra Miljöval fonder. Under de senaste elva åren har nästan 275 miljoner totalt avsatts till fonderna och drygt 300 projekt har genomförts. Valet av elavtal gör verkligen skillnad för miljö och klimat, säger Kim Blomster.   

FAKTA:  

I Sverige finns cirka 150 energibolag varav 55 har licens för att sälja Bra Miljöval Elenergi till elanvändare till och med 2022. 42 energibolag har licens för miljömärkningens nya miljökrav som gäller från den 1 januari 2023.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!