Frågor och svar om Bra Miljöval försäkringar

Att välja en miljömärkt försäkring gör skillnad för miljön och klimatet. Här få du veta vad det innebär att en försäkring är märkt med Bra Miljöval.

Vilka försäkringar kan man ha som är märkta med Bra Miljöval?

Bra Miljöval har kriterier för Hem- och villaförsäkring samt Bilförsäkring. Det betyder att du kan försäkra ditt hem där lösöre ingår, din villa, ditt fritidshus och din bil med försäkringar märkta med Bra Miljöval.

Hur många har idag försäkringar märkta med Bra Miljöval i Sverige?

Nästan 3,2 miljoner försäkringstagare i Sverige har en villa-, hem-, fritidshus- eller personbilsförsäkring märkt med Bra Miljöval.

Vad är skillnaden på en omärkt försäkring jämfört med en som är märkt med Bra Miljöval?

En försäkring märkt med Bra Miljöval lever upp till strikta miljökrav på försäkringsbolagets miljöarbete, att de förvaltar försäkringspremierna på ett hållbart sätt och hur de arbetar med skadehantering. Varje år kontrollerar revisorer samt Bra Miljöval att försäkringsbolagen som är licenstagare lever upp till miljökraven. Genom att välja en försäkring märkt Bra Miljöval får du en försäkring som tar hänsyn till miljön och är samtidigt med och påverkar en bransch med enorm potential till omställning. 

Vilka krav ska vara uppfyllda för att försäkringen ska kunna märkas med Bra Miljöval?

I kriterierna för Bra Miljöval framgår miljökraven för respektive sakförsäkring. För alla typer av försäkringar ska premierna som betalas in av försäkringstagarna investeras i hållbara verksamheter som är i linje med Parisavtalet och Agenda 2030. Fossil energi som kol, olja och gas ska exkluderas tillsammans med bland annat kontroversiella vapen, tobak och militära tjänster. Vidare ställs krav på en strategi för skadeförebyggande åtgärder och att skadad egendom i första hand ska repareras eller återbrukas. Vid val av byggmaterial vid reparationer ska de miljömässigt bästa produkterna och materialen användas.  

Hur gör jag om jag vill skaffa en försäkring märkt med Bra Miljöval?

På Bra Miljövals hemsida kan du läsa mer om vilka försäkringar som idag är märkta med Bra Miljöval. Bilförsäkring - Bra Miljöval (bramiljoval.se) och Hem- och villaförsäkring - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

Om jag redan har en försäkring, hur gör jag för att få en försäkring märkt Bra Miljöval?

Kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag och fråga om de erbjuder miljömärkt försäkring. Om de inte gör det kan du alltid byta till en som gör det. Här kan du se en lista på alla försäkringsbolag som har licens och erbjuder Bra Miljöval sakförsäkring. Bilförsäkring - Bra Miljöval (bramiljoval.se) och Hem- och villaförsäkring - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

Varför har inte alla försäkringsbolag försäkringar märkt med Bra Miljöval?

Det är helt frivilligt för försäkringsbolagen att erbjuda försäkringar märkt med Bra Miljöval. En del har valt att inte ha med det i sitt utbud. Om du saknar det hos ditt försäkringsbolag rekommenderar vi att du frågar dem om varför det inte finns. I dagsläget är det Hem- och villaförsäkring samt bilförsäkringar som  kan vara märkta med Bra Miljöval.

Hur går miljömärkningen av försäkringar till?

Försäkringsbolaget skickar in en ansökan till Bra Miljöval. Klarar de miljökraven i kriterierna blir de licensierade att sälja försäkringar märkta med Bra Miljöval.

Vem kontrollerar att försäkringsbolagen lever upp till miljökraven? Hur går det till?

Det gör Bra Miljöval varje kalenderår. En kontrollblankett skickas till försäkringsbolaget som måste låta en extern auktoriserad revisor kontrollera hur försäkringsbolaget fyllt i den samt att rätt underlag är bifogade innan en underskriven kontroll sänds till Bra Miljöval. Därefter granskar Bra Miljöval kontrollerna och bedömer om försäkringsbolaget lever upp till miljökraven i kriterierna.

Kostar det extra att köpa Bra Miljöval försäkring?

Det beror på men det behöver det inte vara. Det är försäkringsbolagen själva som bestämmer hur de vill prissätta sina försäkringar. Licensierade försäkringsbolag betalar en årlig avgift till Naturskyddsföreningen för märkningen Bra
Miljöval.

Vilken skillnad gör en försäkring märkt med Bra Miljöval?

  • att de miljarder kronor som betalas in i försäkringspremier investeras i hållbara branscher och företag i stället för i till exempel fossila bränslen och vapenindustri.
  • att du som försäkringstagare får insyn i hur försäkringspremierna investeras och hur försäkringsbolaget jobbar för att förbättra sitt eget miljöarbete.
  • att du som försäkringstagare får tydlig information om hur du kan förebygga skador och på andra sätt minska din miljöpåverkan kopplat till det du försäkrat.
  • att skaderegleringen görs utifrån högt ställda krav på miljöhänsyn så att andelen återbruk ökar, energianvändningen och resursförbrukningen minskar, och användningen och utsläppen av skadliga kemikalier minimeras. 
  • att försäkringsbolaget aktivt ser till att leverantörer, till exempel bilverkstäder och byggfirmor som åtgärdar skador på dina försäkringsobjekt, använder sig av mindre miljöskadliga metoder och reparerar och återanvänder mer.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!