Framgångar för miljön under året

Under 2019 har mycket positivt hänt tack vare att fler väljer miljömärkt. Nu går det att välja Bra Miljöval-märkt tandkräm och att handla miljömärkt i en av Sveriges största ICA-butiker. Dessutom erbjuder fler energibolag miljömärkt el.

En av Sveriges största ICA-butik märkt med Bra Miljöval

I februari fick Ica Haninge licens för Bra Miljöval livsmedelsbutik. Genom märkningen bidrar ICA Haninge till att minska dagligvaruhandelns påverkan på miljö, natur och hälsa. Butiken fasar ut miljöskadliga kemikalier, både i sortiment och genom att endast använda miljömärkta rengöringsprodukter i butiken. Butiken jobbar aktivt med att minska matsvinn, avfall och energianvändningen. Inga rödlistade fiskar säljs och kunderna erbjuds över 2000 ekologiska varor och brett sortiment av miljömärkta produkter.

tandkräm, miljömärkning, pilgrimsfalken, miljömärkt, proxident, hormonstörande, cancerframkallande, allergiframkallande, tandhälsa, karies, kosmetika

miljömärkt tandkräm

Första tandkrämen märkt med Bra Miljöval

I Sverige förbrukar vi ungefär ett halvt dussin tandkrämstuber per person och år. Proxidents Folktandkräm är den första tandkrämen som blivit granskad och godkänd av Bra Miljöval. Tandkrämen är mild och fri från hormonstörande, allergena och cancerframkallande ämnen. Ingående kemikalier har en låg giftighet i vattenmiljön och uppfyller hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav på ämnen som kan störa fortplantningen är också uppfyllda. 

Ökad andel miljömärkt el och mer solkraft

Elbolagen Greenly och Telge Energi är två nya licenstagare för Bra Miljöval el. Båda säljer enbart el märkt med Bra Miljöval vilket kommer att öka försäljningen av miljömärkt el. Telge Energi bidrar dessutom med öka andelen solkraft märkt med Bra Miljöval från mindre än 400 000 kilowattimmar till cirka 25 miljoner kWh.

44 godkända fondprojekt från el märkt med Bra Miljöval

Alla licenstagare inom elenergi, fjärrvärme, biobränsle och tidigare transporter avsätter medel till miljöfonden och energieffektiviseringsfonden. Under 2019 godkändes 44 nya fondprojekt. Som exempel kan nämnas utrivning av kraftverksdammar i Lillpiteälven och energieffektivisering av lägenhetshus i Västerås.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!