Hållbarhet i fokus på Clean & Facility

Det finns ett stort intresse för hållbarhet inom branschen för städ- och rengöring. Det visades på branschmässan Clean & Facility som ägde rum i mitten av november i Stockholm. Bra Miljöval var på plats för att träffa branschen och prata miljömärkning. 

—    Flera företag lyfte det faktum att mässan pågick samtidigt som det globala klimattoppmötet COP27 och uttalade en ambition att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, säger Kerstin Varenius, produktansvarig på Bra Miljöval. 

Kunder efterfrågar miljömärkt

På mässan uttryckte flera företag som säljer rengöringsprodukter att de upplever en ökad medvetenhet bland sina kunder, där många efterfrågar att produkterna ska vara miljömärkta. 

Kerstin på Bra Miljöval ger här lite tips för företag som köper rengöringsprodukter eller städtjänster: 

  • Använd miljömärkta produkter vid städningen av företagets lokaler, till exempel genom att ställa det kravet när städningen upphandlas. 
  • Välj miljömärkt när företaget köper in egna förbrukningsvaror, exempelvis handdiskmedel till fikarummet. 
  • Använd bara rengöringsprodukter så mycket och ofta som behövs, för att spara resurser.  

Vad ställer Bra Miljöval för miljökrav på tvätt- och rengöringsprodukter?

Syftet med märkningen Bra Miljöval för kemiska produkter är att minska användningen av farliga ämnen och gynna ett effektivt resursutnyttjande. Genom att ställa hårda krav på ingående ingredienser uppmuntrar miljömärkningen att ersätta farliga ämnen med bättre alternativ. Några exempel på märkningens krav är:

  • De ämnen som ingår ska ha en låg giftighet i vattenmiljön 
  • Fosfor tillåts inte eftersom det bidrar till övergödning.
  • Högfluorerade ämnen (PFAS) tillåts inte.
  • Produkternas förpackningar ska gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Vill du bli licenstagare?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om kriterierna och hur det går till att ansöka.

Är du redan licenstagare?

Använd gärna Bra Miljöval kommunikationsmanual för att beskriva vad Bra Miljöval innebär eller hör av dig för att prata om hur ditt företag kan kommunicera företagets arbete mot nationella eller globala miljömål. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!