Hormonstörande ämnen på huden. Nej tack!

Vanliga hygienprodukter som hudlotion, solkräm, smink och deodorant kan innehålla ämnen som stör hormonerna. Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka kroppens immunförsvar och ämnesomsättning negativt. Men det går att minska risken för exponering.

Hormonstörande ämnen är kemiska ämnen som påverkar kroppens hormonsystem negativt. Dessa ämnen kan finnas i vissa UV-filter och konserveringsmedel. Att använda enskilda produkter innebär sällan någon direkt fara. Men den sammanlagda mängden hormonstörande ämnen i alla kosmetiska produkter som används till vardags kan medföra att kroppen över tid utsätts för potentiellt hälsofarliga nivåer(1).

Hormonerna i kroppen

Hormoner styr många viktiga funktioner i kroppen som immunförsvaret, fortplantningen, och ämnesomsättningen. Eftersom hormonsystemen är mycket komplexa och påverkas av många olika saker, inklusive livsstil, är det svårt att bevisa exakt vilka hälsoeffekter som beror på hormonstörande ämnen (2). Men studier som gjorts på hälsoeffekter i stora befolkningsgrupper tyder på att exponering för hormonstörande ämnen har bidragit till ökningar av vissa typer av cancer och genitala missbildningar (3).

Hormonsystemet är extra känsligt i samband med att kroppen genomgår naturliga förändringar, exempelvis vid fosterutveckling eller pubertet (4). Därför är det extra allvarligt när hormonstörande ämnen förekommer i produkter riktade till barn (5).

Få tips för att minska exponering av hormonstörande ämnen

Som konsument är det tyvärr svårt att helt undvika att utsättas för hormonstörande ämnen via kosmetika. Kerstin Varenius, produktansvarig för Bra Miljöval Kosmetika, ger några tips på hur det går att minska exponering av hormonstörande ämnen:

Fem tips att minska expontering av hormonstörande ämnen

  • Välj miljömärkta produkter, exempelvis Bra Miljöval. Då är alla ingredienser granskade och uppfyller strikta hälsokrav. Bra Miljöval tillåter inte hormonstörande ämnen i kosmetika.
  • Var en frågvis konsument. Om du inte hittar miljömärkta alternativ, fråga om produkten innehåller hormonstörande ämnen.
  • Reflektera över de kosmetiska produkter du använder i vardagen. Är alla nödvändiga? Kan du minska hur ofta du använder dem?
  • Var extra noggrann när du väljer de produkter du använder ofta, särskilt de du lämnar kvar på huden och inte genast sköljer av.
  • Var med och påverka lagstiftningen så att hormonstörande ämnen i kosmetika förbjuds, exempelvis genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen.

Källor

ikon, kosmetika, märkningsområde, produktområde, verksamhetsområde

Varför välja Bra Miljöval kosmetiska produkter?

När du väljer en kemisk produkt märkt med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen.

Se våra miljökrav
Gillas av 1