Isolering av historiska fönster sparar energi

Gamla fönster orsakar ofta värmeläckage och högre energianvändning. Men att renovera historiska fönster i kulturminneshus är inte alltid enkelt. Bostadsrättföreningen Sälgen 8 valde att isolera alla 110 fönster för att spara energi. Nu sparar föreningen nära 30 000 kWh el årligen. 

Bostadsrättsföreningen Sälgen 8 ville spara energi, både när det gällde fastighetens energianvändning och uppvärmning. Eftersom de 100 år gamla fönstren stod för en hel del värmeläckage beslutade att åtgärderna skulle ske där. Men tillvägagångsättet var inte självklart. 

—   På ett kulturminneshus går det inte att renovera hur som helst. Vi letade efter en lösning som inte påverkade den yttre och inre sekelskifteskaraktären av fönstren. Lösningen blev att lägga till ett tredje glas på insidan som skedde med minsta påverkan. En snabb åtgärd som dessutom förbättrade innemiljö och dämpade ljud utifrån. Stödet från Bra Miljöval var avgörande, berättar Carlos Claret, projektledare. 

Bostadsrättsföreningen Sälgen 8 fick ekonomiskt stöd från Bra Miljöval Energifond för att genomföra renoveringen av fönstren. Pengarna i fonden kommer från alla energibolag som säljer Bra Miljöval-märkt el.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!