Järfälla Tennishall får en halv miljon från Bra Miljöval energieffektiviseringsfond

Järfälla Tennishall AB arbetar just nu med att utföra energieffektiviseringar i sina lokaler för att minska energianvändningen och kostnader. Bra Miljöval energieffektiviseringsfond har bidragit med 500 000 kronor.

Efter en energiöversyn gjord av Järfälla kommuns energi- och klimatrådgivning och Energi-kontoret Storsthlm beslutades att ändra uppvärmningen av kommunens tennishallar från direktverkande el till luftvärmepumpar samt byta ut all belysning till energisnål LED. 

Investeringarna uppgår till drygt två miljoner kronor och man hoppas kunna spara omkring 100 000 kronor per år på dessa åtgärder i minskad energianvändning. Samtidigt kommer belysningen att bli bättre. Energiförbrukningen väntas gå ner från 375 000 kWh per år till 245 000 kWh. Den minskade energiförbrukningen motsvarar hushållsel under ett år för nästan 22 villor.

En halv miljon i stöd

Till detta arbete har Järfälla Tennishall nyligen blivit beviljade 500 000 kronor i stöd för utbytet av belysningen genom Bra Miljöval energieffektiviseringsfond. Fonden finansierar projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler och pengarna kommer från alla energibolag som gör en fondavsättning baserad på andelen försåld el märkt Bra Miljöval.

— Som ideell förening är det ett fantastiskt tillskott och något som vi är väldigt glada för. Till vår hjälp har vi haft stöd från kommunens energi- och klimatrådgivare samt Energikontoret Storsthlm som bidragit på många värdefulla sätt att vi är evigt tacksamma, menar Tomas Lindström, projektsamordnare med energieffektivisering på Järfälla Tennishall.

Läs mer: 
Bra Miljöval miljö- och energieffektiviseringsfonder

Energi- och klimatrådgivningen

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!