Krav på plastfria våtservetter för minskad nedskräpning

Engångsprodukter av plast orsakar stora problem med nedskräpning i miljön. En produkt som ofta innehåller plast är våtservetter. För att främja minskad nedskräpning ställer Bra Miljöval nu krav på biobaserat material i miljömärkta våtservetter. 

Enligt en ny EU-lagstiftning måste producenter av våtservetter som innehåller plast sedan 1 januari 2023 anmäla sig hos Naturvårdsverket (1). Producenterna är dessutom skyldiga att effektivt bidra till att uppnå målet om att nedskräpningen utomhus ska vara försumbar senast år 2030 (1).  

— Med den nya lagstiftningen behöver producenter av våtservetter ta ett större ansvar för att minska nedskräpningen. Genom våra nya krav på biobaserat material i våtservetter ger Bra Miljöval företag ett verktyg att ta arbetet ett steg längre och underlättar samtidigt för konsumenter som vill ha plastfria våtservetter, säger Kerstin Varenius som arbetat med de nya kraven.  

Bra Miljöval har tidigare ställt krav på kemikalierna i våtservetterna och att förpackningarna ska ha information om att servetterna inte ska spolas ner i toaletten. Till detta inför nu Bra Miljöval även krav på att materialet i servetten. Kraven gör det möjligt att använda återvunnet material i duken förutsatt att materialet är biobaserat. För att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen som exempelvis dioxiner och halogenerade organiska föreningar tillåts inte klorblekning av servettduken. Många av de ämnena är svårnedbrytbara och vissa är giftiga för vattenlevande organismer (2).  

De nya kraven börjar gälla redan 1 januari 2024. Produkter som redan är märkta får ett års omställningstid och måste därefter uppfylla kraven för att fortsätta vara märkta med Bra Miljöval. Här kan du läsa de nya kraven i sin helhet.  

Källor

Kraven i korthet: 

 • Materialet i duken ska vara biobaserat. 
 • Återvunnen råvara får användas om ursprunget är känt.  
 • Klorblekning tillåts inte. 
 • Färg och optiska vitmedel tillåts inte. 
 • PFAS och en mängd andra farliga ämnen tillåts inte i något steg av produktionen.
 • Marknadsföring av egenskaper som komposterbarhet ska verifieras.  
 • Fiberinnehållet ska redovisas på samma sätt som för textila produkter. 
 • Krav på åtgärdsplan för att minska utsläppen av föroreningar från produktionen. 
 • Krav på åtgärdsplan för att minska spill av dukmaterial vid produktionen. 
 • Jungfrulig skogsbaserad råvara ska komma från 100% FSC-certifierat skogsbruk. 
 • Jungfrulig bomull ska vara ekologiskt odlad eller i omställning. 
ikon, kosmetika, märkningsområde, produktområde, verksamhetsområde

Varför välja Bra Miljöval kosmetiska produkter?

När du väljer en kemisk produkt märkt med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!