Lättläst om Bra Miljöval

Nu finns lättlästa texter om Bra Miljöval och om märkningens olika områden. Texterna har kortare meningar och innehåller vardagligare ord. Till texterna finns även förklaringar på specifika ord.

Varje märkningsområde har en flik med lättläst text. Nedan finns alla lättlästa texter för Bra Miljövals märkningsområden och om Bra Miljöval. Texterna passar bland annat bra som läromedel i skolan.

Fler lättlästa texter

Önskar du fler lättlästa texter om Bra Miljöval, maila bramiljoval@naturskyddsforeningen.se

logo Bra Miljöval svart med text bold

Lättläst om bra miljöval

LL Lättläst – Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som gör det lättare för dig att välja varor och tjänster som skadar miljön minst.

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!