Licensavgifter Bra Miljöval Persontransporter

Licensavgifterna för Bra Miljöval-märkta persontransporter består av olika delar. Har du frågor, kontakta gärna oss.

Vad kostar det att bli licenstagare?

Ansökningsavgift: 5 000 kr + 2 000 kr (per drivmedel) + 2 000 kr (per utsläppsklass). För licenstagare som enbart utför cykeltransporter är ansökningsavgiften 2 500 kr + 1 000 kr vid eldrift.

Exempel: Ett företag har 20 lastbilar, där hälften drivs på el och hälften på biogas. Gasbilarna är Euro 6. Ansökningsavgiften blir då: 5 000 kr + 2 000 kr (el) + 2 000 kr (gas) + 2 000 kr (Euro 6) + 2 000 kr (el) = 13 000 kr

Årlig licensavgift: fast avgift på 5 000 kr + 4 öre per kilometer inom tjänsten. För licenstagare som enbart utför cykeltransporter är licensavgiften 0,04 % av tjänstens bruttoomsättning, dock minst 3 000 kr.

Exempel: Ett företag har utfört 500 000 km med lastbil: 5 000 kr + (500 000*0,04) = 25 000 kr

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!