Livet i Trosaån återvänder när hinder tagit bort

Dammanläggningar i Trosaån har hindrat fiskar att nå livsviktiga lek- och uppväxtområden, däribland rödlistade arter som vimma, lake och ål. Trosa kommun sökte bidrag från Bra Miljöval Miljöfond för att skapa fria vandringsvägar. Redan efter några månader har flertalet arter återvänt.

Projektet i Trosaån omfattade Trosa Kvarn, Husby Kvarn och Nygårdsdammen och åtgärderna slutfördes under 2022. Vid Trosa kvarn har vattenpassagen för fisk breddats och en cirka 100 meter lång ränna har grävts fram och fyllts med natursten och block. På så sätt skapades en forsande och tilltalande passage för fiskarna. 

Vid Husby kvarn konstruerades en fiskpassage genom att forsla dit en mängd natursten. Resultatet blev en längre smalare fåra där vattnet leds in i och där fisken nu kan vandra.

För att minska höjdskillnaden vid Nygårdsdammen skapades trösklar med natursten samtidigt som det anlades en djupare mittfåra i vattendraget så att fiskarna även kan vandra när vattennivån blir lägre. 

Det omfattande projektet fick ett lyckat resultat. Bara efter några månader har flera fiskarter och även uttern hittat tillbaka till vattendragen. 

—   Det är helt underbart att se fisken svara så här snabbt på våra åtgärder. Det här systemet har varit avstängt under långa tider, men kort efter att vi tog bort hindren började de simma uppströms. Öring, ål, braxen, mört och tusentals idar för att nämna några. Men även uttern. Nu ska det bli väldigt spännande att följa hur livet i ån återigen anpassar sig till ett mer naturligt system, säger Elin van Dooren, enhetschef Ekologienheten, Trosa Kommun. 

kWwvlkMHOiw poster image

Före- och efterbilder

Trosa kvarn före åtgärd

Bild 1 av 6 Husby kvarn före åtgärd.

Trosa kvarn efter åtgärd

Bild 2 av 6 Husby kvarn efter åtgärd.

Husby kvarn före åtgärd

Bild 3 av 6 Trosa kvarn före åtgärd.

Trosa Kvarn efter åtgärd - miljöfondsprojekt

Bild 4 av 6

Nygårdsdammen före åtgärd

Bild 5 av 6 Nygårdsdammen före åtgärd.

Nygårdsdammen efter åtgärd

Bild 6 av 6 Nygårdsdammen efter åtgärd.

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

bra miljöval miljöfond

Gynnar biologisk mångfald i strömmande vatten

Många vattenkraftverk och dammar påverkar den biologiska mångfalden i vatten negativt genom förändringar i vattenflöde och genom att blockera vandringsvägar för växter och djur. Strömmande vatten är livsviktigt för många arter. Det finns dock enkla åtgärder som kan minska skadorna. Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Miljöfonden baseras på avsättningar från alla energibolag
som säljer el märkt med Bra Miljöval.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!