Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Bra Miljöval är en livcykelbaserad miljömärkning och kriterier för livsmedelsbutik har funnits sedan 1998. Syftet med märkningen är att minska livsmedelsbutikers totala miljöbelastning och att göra det enkelt för konsumenter att välja rätt.

Miljökraven i märkningen har skärpts fem gånger sedan starten. De skärpta kraven fokuserar främst på att komma åt den försämrade havsmiljön och att minska miljö och hälsofarliga kemikalier i vår vardag. Samtliga 217 livsmedelsbutiker som idag är märkta med Bra Miljöval klarar de nya kraven. Åtgärderna har exempelvis inneburit att butikerna inte ska sälja hälso- och miljöfarliga produkter med PFAS och bisfenoler men även utökat det miljökloka sortimentet.

—   Det är glädjande att alla licenstagare genom att skärpa sitt miljöarbete ytterligare visar att man tar ett stort ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Med de skärpta kraven bidrar fisk- och skaldjurssortimentet till att haven får återhämta sig och att hotade arter skyddas. Butiken underlättar för konsumenten som vill välja miljö- och klimatsmart med fler ekologiska, vegetariska och miljömärkta alternativ i butikerna. Vi hoppas att fler livsmedelsbutiker inspireras att bli miljömärkta för att bidra till en hållbar framtid, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. 

Alla Willys livsmedelsbutiker klarar de skärpta miljökraven.

– Jag är mycket glad och stolt över att alla våra butiker klarat de nya kriterierna och är märkta med Bra Miljöval. Märkningen är ett kvitto på vårt hårda arbete för att minska miljöpåverkan från våra butiker och erbjuda våra kunder att lättare kunna göra miljömedvetna val, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

ICA Maxi Haninge är en av licenstagarna som lever upp till de skärpa miljökraven.

—   Vi jobbar aktivt för ett hållbart Haninge och som Bra Miljöval-märkta blir det lättare för våra kunder att göra bra val och känna sig trygga med att vi gör allt vi kan för att minska belastningen på miljön, säger Fredrik Lillieborg, hållbarhetsansvarig, ICA Maxi Haninge.

Nya miljökrav från Bra Miljöval

  • Mer hållbart fisk- och skaldjurssortiment. Antalet arter med gult ljus enligt WWF:s Fiskguide ska minska. Inom fem år ska endast fisk- och skaldjur från bestånd med grönt ljus i WWF:s Fiskguide säljas. Fortsatt stopp för försäljning av odlade jätteräkor.
  • Öka den ekologiska försäljningsandelen av livsmedel över tid.
  • Förbud att sälja hudvårdsprodukter och smink som innehåller PFAS. PFAS är de mycket svårnedbrytbara ämnen som också kan finnas i brandskum och som på vissa platser förgiftat dricksvattnet.
  • Förbud mot miljö- och hälsofarliga bisfenoler (BPA, BPF och BPS) i mat- och barnprodukter.
  • Personalen får mer utbildning om viktiga miljöfrågor för ökad förståelse och för att lättare kunna att guida kunderna till hållbara val i butiken.
  • Fler miljömärkta tvålar, schampon och annan kroppsvård för bebisar och barn.
  • Butiken förenklar för kunder att gå, cykla och åka kollektivt eftersom kundens bilresa till butiken generellt påverkar klimatet mer än matvarornas resa från olika håll i världen.
  • Ökat fokus på vegetariska produkter.
  • Krav på miljömärkt grillkol och grillbriketter.
  • Färre produkter med PVC.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!