Miljömärkt el bidrar till biologisk mångfald


Den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Den vill vi fira tillsammans med alla er som väljer el märkt med Bra Miljöval därför att ni bidrar till biologisk mångfald. Visste du att ditt elbolag avsätter pengar för varje såld kilowattimme till både miljö- och energieffektiviseringsfond som stödjer projekt för att skydda biologisk mångfald och minskad energianvändning? Ett exempel är ett miljöfondsprojekt som bidragit till att en fiskväg i Forsnäs öppnats upp efter 100 år och nu gynnar fortplantning av många vattenlevande djur och organismer.

forsnäs, lägern, kraftverk, bulsjöån, regleringsdamm, fiskväg, omlöp, biologisk, mångfald, miljöfond, elenergi, vattenlevande, träd, grävning, brygga, vattendrag, vatten, grävmaskin, gräver, dumper

Regleringsdammen för Forsnäs kraftverk i Bulsjöån i Östra Lägerns utlopp har utgjort ett vandringshinder för öring och annan fisk i över 100 år. Det indämda sjöutloppet utgjorde ett värdefullt lek- och uppväxtområde för flertalet strömlekande fiskar. Medel från Bra Miljöval Miljöfond bidrog till att Tranås Energi kunde skapa en värdefull vattenväg för både fiskar och andra djur. 

— Den öppnade vattenvägen har både gett fiskar möjlighet att fortplanta sig men även gynnat många andra vattenlevande djur och organismer. Fiskvägen har lockat till sig strömstare och utter som inte visat sig tidigare. Vi ser det som ett tecken på att miljön runt dammen och vattenkraftstationen faktiskt har förbättrats och att åtgärden redan har gett resultat, säger Magnus Lundberg projektledare Tranås Energi.

strömstare, vattendrag, forsnäs, skog, vatten, gren, sten, fågel, skog

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!