Möt Ida som märker livsmedelsbutiker

Ida Ekqvist är ny på Bra Miljöval och ansvarar för att märka livsmedelsbutiker. Här berättar hon vad hon arbetar med just nu, vilka krav som ställs på en miljömärkt matbutik och vilken roll livsmedelsbutiker spelar i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. 

Ida har utbildning inom hållbara livsmedelssystem och har bland annat jobbat som regelutvecklare på KRAV och som projektledare på Luftförorenings- och klimatsekretariatet där hon drivit ett nordiskt projekt kring hållbar matproduktion. Nu är jobbet på Bra Miljöval i full gång. 

— Centralt i mitt arbete är att bedöma ansökningar från livsmedelsbutiker som vill bli märkta med Bra Miljöval men även att säkerställa att redan märkta butiker lever upp till de krav som märkningen ställer, berättar Ida.  

Just nu arbetar Ida med att stötta butiker som ansöker om en Bra Miljöval-märkning i att hitta vägar framåt för att för att leva upp till märkningens krav.  Ida hjälper även de butiker som redan har en märkning med frågor om miljökraven.   Det kan handla om att diskutera utformandet av kampanjer för att uppmuntra kunderna till mer miljöanpassade val, att skapa miljöutbildning för butikspersonalen och att ta fram vägledningar för hur kraven ska implementeras 

— Det är väldigt roligt och givande att jobba med butiker som vill ligga i framkant i sitt miljöarbete och att tillsammans styra riktningen mot en mer hållbar dagligvaruhandel. Det finns ett starkt driv hos många butiker för att hitta lösningar för att få till en mer miljöanpassad verksamhet och det är inspirerande och glädjande att se, säger Ida.  

En Bra Miljöval-märkt livsmedelsbutik uppfyller en rad krav, både gällande utbud och drift av butiken. Butiken ska erbjuda ett brett utbud av miljömärkta, ekologiska varor och vegetariska alternativ samtidigt som butiken exempelvis inte får sälja smink som innehåller PFAS. Butiken behöver också arbeta för en minskad miljöpåverkan från sin egen verksamhet där kraven täcker in allt från matsvinn, elförbrukning och rengöringsprodukter till transporter och avfallssortering.  

Livsmedelsbutiker har en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, både genom sitt eget agerande och genom att möjliggöra för kunderna att göra miljömedvetna val. Det ska vara enkelt för konsumenter att göra hållbara val i butiken.

Ida Ekqvist, produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutiker

Vill din livsmedelsbutik märkas med Bra Miljöval, kontakta Ida

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Gillas av 1