Nu finns miljömärkning på hemförsäkringar

Från november börjar Bra Miljöval miljömärka hemförsäkringar. Dessutom skärps kraven på alla märkningens försäkringar. Bakgrunden är att andelen försäkringspremier som investeras hållbart ska öka. Därtill måste återbruk och reparation utökas vid skadereglering i stället för att baseras på nyproducerade produkter.

I Sverige betalar vi över 52 miljarder för att försäkra hem och villa. Det behöver säkerställas att dessa pengar inte investeras i ohållbara eller direkt miljöskadliga branscher. Dessutom behöver det kontrolleras att våra försäkrade hem repareras med material som inte är skadliga för människa och miljö. Därtill måste återbruk och reparation utökas vid skadereglering istället för nyproducerade produkter.

Bra Miljöval har miljömärkt försäkringar sedan 2011. En försäkring märkt med Bra Miljöval ställer höga krav på försäkringsbolagets miljöarbete. Miljömärkningen är ett av få system som säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart, arbetar för en hållbar skadereglering och för att förebygga skador.

Med nya miljökrav på försäkringar kan hemförsäkringar miljömärkas och kraven på resten av märkningens försäkringar skruvas åt ytterligare.

– Genom att även ställa miljökrav på hemförsäkringar kan fler försäkringstagare välja en försäkring som bidrar till hållbara investeringar och minskar miljöpåverkan vid skadereglering. Samtidigt skärper vi kraven på övriga försäkringar för att minska miljöpåverkan ytterligare, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Försäkringsbolag som har miljömärkta försäkringar anser att de nya miljökraven är ett led i att utveckla hållbara försäkringar ytterligare. Folksam som idag har miljömärkt sin villa-, fritidshus- och bilförsäkring arbetar för att deras försäkringar både ska ha ett minimalt miljöavtryck och driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

– Vi på Folksam har arbetat proaktivt med miljöfrågor i mer än 50 år. Vi är därför glada att Bra Miljöval nu har tagit fram miljökrav även för hemförsäkring – som kan nå en mycket större del av svenska folket. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val, säger Karin Stenmar, Hållbarhetschef på Folksam.

Även försäkringsbolaget WaterCircles, som haft miljömärkta försäkringar i snart fyra år ser också positivt på de nya skärpa miljökraven.

– WaterCircles har sedan starten arbetat med hållbarhet och miljö i fokus. Genom märkningen Bra Miljöval tydliggör vi detta för våra kunder och får samtidigt en kvalitetsstämpel på våra försäkringar. Märkningen innebär också att vi hela tiden måste utveckla vårt miljöarbete, säger Anders Jangborg, VD WaterCircles.

Mer information:

FAKTA:

Nya och skärpta miljökrav på försäkringar

Hemförsäkringar är ett nytt försäkringsområde
Nu finns även miljökrav för miljömärkta hemförsäkringar. Det inkluderar lösöre samt ger möjlighet för de som bor i lägenhets att teckna miljömärkt boendeförsäkring.

Hållbara investeringar
Licenstagaren ska förespråka kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i kapitalförvaltningen med konkreta mål för årlig minskning i enlighet med 1,5 gradersmålet. Licenstagaren ska investera i företag som bidrar till hållbara alternativ till fossila bränslen, skydd och återställande av biologisk mångfald samt till de globala målen för hållbar utveckling.

Reparation och återbruk
Skadad egendom ska i första hand repareras och återbrukas.

Utbildade fondförvaltare
De fondförvaltare som arbetar med förvaltningen av försäkringspremien ska vara utbildade i hållbarhet.

Hållbarhetsredovisning obligatoriskt
För att bli licenstagare måste företaget redovisa hur företaget arbetar med hållbarhet, analyserar och hanterar klimatrelaterade risker. Även portföljens koldioxidavtryck ska redovisas.

Skadeförebyggande
Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador.

Ersättningsboende
Vid skada på hus eller lägenhet ska miljömärkt ersättningsboende erbjudas så långt det är möjligt och miljömässigt motiverat.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!