Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven.

Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen. 

— Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya miljökraven för Bra Miljöval. Företaget har idag sex taxibilar som ingår i den miljömärkta tjänsten eSmart Taxi. Bilarna kör i Göteborg med omnejd. 

— Vi är glada och stolta över att nu kunna erbjuda kunden en miljömärkt taxitjänst certifierad av en oberoende organisation, säger Emil Brantmark VD på Green Cab Logistics AB.

I år kan kommuner införa miljözoner, där det i miljözon klass 3 ställs högst krav. Upphandlingsmyndigheten har även lanserat nya spjutspetsvillkor för personbilar (med max fyra sittplatser utöver förarplatsen) avseende energi- och koldioxidkrav. Taxitjänster märkta med Bra Miljöval uppfyller båda kraven.

—   Miljömärkning underlättar val av taxitjänster för både upphandlare och de som vill åka taxi med mindre miljöpåverkan, avslutar Eva Eiderström. 

Miljönytta med miljömärkt taxi

  • Fordonen får endast drivas med el, biogas (Euro 6) eller vätgas för att bidra till låg klimatpåverkan samt ha låga hälso- och miljöfarliga utsläpp i närmiljön.
  • Elen ska vara märkt med Bra Miljöval så att licenstagaren tar ansvar för att elen som används för transporterna produceras med höga miljökrav. För varje köpt miljömärkt kWh går dessutom pengar till fondprojekt som återställer miljöskador och minskar elanvändningen.
  • Vid köp av nya bilar ska LCA (livscykelanalys) efterfrågas. Målsättningen är att en standard för LCA ska tas fram så att det vid nästa kriterierevidering kan ställas krav på att licenstagarna väljer de bilar som har lägst miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
  • Tvätt av bilen ska göras med miljömärkta rengöringsprodukter och på godkända tvättanläggningar för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier samt förhindra läckage av dessa till naturen som sker när fordon tvättas på gatan eller på tvättstationer som inte lever upp till miljökrav.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!