Ny vattenväg och biotopsvård gynnar fler fiskar 

Rinnebäck damm ligger i Kävlingeån i södra utkanten av samhället Rinnebäck, Kävlinge kommun. Dammen har hindrat skyddsvärda djurarter som lake, grönling, sandkrypare och ål att nå fram till sina lek-, uppväxt- och uppehållsplatser. För att ge fler fiskarter vandringsvägar och skapa livskraftiga vattenmiljöer har Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområdesförening fått ekonomiskt stöd av Bra Miljöval Miljöfond. Projektet utfördes sommaren 2022.

Pengarna från fonden har gått till att anlägga en ny vandringsväg (omlöp) och genomföra en rad biotopvårdsarbeten i den rensade åfåran nedströms omlöpet. 
— Arbetet började med 100 meters biotopsvård på åfåran. Nära 300 ton sten och lekgrus placerades ut för att öka strömhastigheten och ge en mer varierad livsmiljö. Omlöpet anlades i den gamla stamprännan genom att först gräva ur och sedan förses med nära 350 ton natursten toppat med finare lekmaterial. Inloppet till omlöpet gjordes som en naturliknande tröskel som underlättar när fisken ska vandra till sina fortplantningsplatser, berättar Viktor Hebrand på Fiskevårdsteknik AB.

Trots att det var så nyligen projektet avslutades har fler arter påträffats i Rinnebäcken.
— Vi har redan sett flera fiskar passera den nya fiskvägen. Ål, lake, grönling, sandkrypare, elritsa, öring och mört. Nu ska det även bli spännande att följa om öring och lax nyttjad den nya fiskvägen och de biotopvårdade sträckorna för lek i höst, avslutar Viktor.

Före- och efterbilder på omlöp och biotopsvård

Före nytt omlöp i Rinnebäck damm i Kävlingeån.

Bild 1 av 4 Förebild innan nytt omlöp.

Efterbild av nedre del av nytt omlöp i Rinnebäck, vy uppströms.

Bild 2 av 4 Efterbild av nedre del av omlöpet, vy uppströms.

Före biotopvård i Rinnebäck, Kävlingeån

Bild 3 av 4 Förebild av biotopsarbete.

Efter biotopsarbete av åfåran i Rinnebäck.

Bild 4 av 4 Efterbild av biotopsarbete. Åfåran har breddats, sten och lekgrus tillförts.

Ansök om bidrag till miljöprojekt

Alla företag, föreningar eller organisationer med organisationsnummer kan söka om bidrag från Miljöfonden.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!