Ny vindpark som ger förtur till fladdermöss

Den 22 maj invigde energiföretaget Eurowind Energy en vindkraftpark i Lervik utanför Västervik. Parken är försedd med mjukvara för "batmode" som är ett av Bra Miljövals miljökrav.

Elproduktionen från Eurowind Energys vindkraftpark i Lervik klarar Bra Miljövals miljökrav som bland annat innebär:

  • Placerade utanför skyddsvärda naturområden.
  • Installerad mjukvara för stoppreglering för att skydda fladdermöss.
  • Restproduktplan när vindkraftparken tas ur bruk.

Mjukvaran för att kunna reglera när vindkraftparken ska stoppa finns i en central byggnad i anslutning till vindkraftverken i Lervik.

— I serverbyggnaden som styr alla vindkraftverken finns även mjukvaran ”Batmode”. Här samlas även all producerad el för att sedan föras ut till elnätet, förklarar Alexander Hermansson, Asset manager på Eurowind Energy.

Under perioden 15 juli till 15 september är fladdermössen mest aktiva. Då stängs vindkraftsverken av vid vissa angivna parametrar.

— Mjukvaran läser in vindhastighet och temperatur. Verken stängs av när den blåser under 6 meter per sekund, vid temperatur över 14 grader samt mellan en timme före solnedgång och en timme efter soluppgång, berättar Alexander.

XfpGp3hV4pE poster image
Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!