Nya miljökrav tas fram på el märkt med Bra Miljöval

Kriterier för miljömärkning av produkter och tjänster skärps kontinuerligt för att minska deras påverkan på miljön. Nu arbetar Bra Miljöval med förslag på nya miljökrav på el. Skärpta krav på vattenkraft samt inkludera sol- och vindkraft från Europa är en del av förslagen.

Här är några av de förändringarna som föreslås i remissversionen:

  • Vattenkraften i Sverige ingår numera i den nationella planen för att ge alla kraftverk moderna miljötillstånd enligt miljöbalken. Därför har kriterierna anpassats och en översyn gjorts av additionaliteten utifrån vilka miljöanpassningar som eventuellt är gjorda vid vattenkraftverken.
  • För el från kraftvärme har en översyn och samordning skett med befintliga kriterier för fjärrvärme och biobränslen.
  • I förslaget kan sol- och vindkraft från länder i stort sett hela Europa bedömas. En förutsättning är dock att annullering av ursprungsgarantier kan ske i Sverige.
  • Det som i tidigare version enbart var stoppområden för vindkraft är numera stoppområden även för etablering av solkraft.

Nu pågår omarbetning av kriterier efter remisstiden

Efter den 15 januari 2021 bearbetas kriterierna utifrån inkomna synpunkter och ett färdigt kriterium presenteras under 2021. 

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!