Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval


I maj 2020 blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna.

Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. 

—   I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. 

Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val.

—   Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger oss direktiv för hållbarhet genom kriterier för miljömärkning och hjälper oss välja vägar till att minska vår miljöpåverkan, säger Eva Lundkvist, VD Nyttadesign. 

Produkterna från Nyttadesign tillverkas av ekologisk bomull samt restprodukter från lantbruk och fruktindustrier som fyllning. Naturmaterialet i produkterna gör att de kan förbli svala samt hålla värme eller kyla länge. 

Bra Miljöval krav för textilier

  • Fibrerna som används i textilierna ska komma från hållbar odling eller återvunnet material. Vid ekologisk odling innebär det att inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas.
  • Hårda krav ställs på färger och kemikalier gällande innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Avloppsvattnet vid tillverkningsprocesserna ska renas och testas innan det släpps ut till omgivande miljö.
  • Fyllnadsmaterial samt etiketter, sytråd och hangtags måste också uppfylla miljökrav.
  • Licenstagaren ska upprätta en miljöpolicy och kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. De ska också ha en transportpolicy för att minska miljöpåverkan från godstransporter och affärsresor.
  • Licenstagaren ska ha en uppförandekod och säkerställa bland annat rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar och säkra och hälsosamma arbetsvillkor för de som arbetar i tillverkningskedjan. 
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!