Office Recycling klarar nya miljökrav på godstransporter

I höstas kom Bra Miljöval med nya och tuffare miljökrav på godstransporter i tätort. Office Recyclings transporter som varit märkta sedan 2015 klarar nu de nya kraven.

Office Recycling är ett återvinningsföretag. De hämtar återvinning hos sina kunder i Stockholm och Uppsala med lätta lastbilar som drivs med biogas. Deras kunder är företag, bostadsrättföreningar, fastighetsägare och butiker. Office Recyclings transporter har varit märkta med Bra Miljöval sedan januari 2015. De nådde upp till miljömärkningens skärpta krav 2016 och även till de senaste som kom hösten 2022.

— Vi är glada att Office Recycling har valt att fortsätta märka sina transporter enligt de nya miljökraven. Företaget har ett gediget miljöarbete. Exempelvis drivs alla deras transporter med biogas och de arbetar mycket med att minimera den totala transportsträckan. Redan sedan tidigare har deras förare goda arbetsvillkor, vilket nu är en förutsättning för att kunna märka sina transporter med Bra Miljöval, säger Marielle Aspevall, produktansvarig Bra Miljöval Transporter.

Office Recycling är än så länge det enda transportbolaget inom återvinningsbranschen som märkt sina transporter med Bra Miljöval.

— Bra Miljöval är en värdefull märkning för oss. Vi vill inspirera vår bransch till att ställa om till fossilfria fordonsflottor och det gör vi bland annat genom att agera förebilder – något som Bra Miljöval-märkningen förstärker. För oss är miljömärkningen också en självklar konkurrensfördel och något vi använder ofta i vår kommunikation till våra målgrupper och kunder. Märkningen är ett kvitto på att vi som företag agerar rätt och klimatmedvetet och är samtidigt ett bevis utåt på att vi lever upp till hårda och viktiga miljökrav, säger Jenny Pettersson, marknadsansvarig på Office Recycling.

Office Recycling har märkt alla sina godstransporter med Bra Miljöval.
Office Recycling har märkt alla sina godstransporter med Bra Miljöval.
Bud leverar paket till hem.

Nya miljökrav på godstransporter i tätorter

Allt fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. Här utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september 2022 kom miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

Ikon Bra Miljöval Budtransporter

Miljömärkta godstransporter minskar utsläpp i tätort

Godstransporter märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan, låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samtidigt som förarna har goda arbetsvillkor. Lokala godstransporter gäller exempelvis för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall.

Se våra miljökrav
Gillas av 1