Rekordförsäljning av miljömärkt el 2020

Allt fler väljer miljömärkt el i sitt elavtal, vilket framgår av efterkontroll av försäljningen av Bra Miljöval-märkt el 2020. Över 10 000 gigawattimmar av den el som sålts i Sverige har varit miljömärkt, och från den försäljningen har nära 25 miljoner kronor avsatts till miljö- och energieffektiviseringsprojekt.

Varje år genomför Bra Miljöval en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda, och att elen har sitt ursprung från godkända produktionsanläggningar. Kontrollen är elanvändarnas garanti på att den miljömärkta el de valt att köpa verkligen ingår i elleveransen. 2020 års kontroll, som nyligen sammanställts, visar att fler än någonsin valt miljömärkt el.  

— Vi ser att efterfrågan på miljömärkt el har ökat genom åren. Resultatet för 2020 visar att fler energibolag valt att erbjuda miljömärkt el i sina elavtal, ofta på grund av att kunder efterfrågat det, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. 

Utöver hårda miljökrav på den förnybara elproduktionen genererar försäljning av Bra Miljöval Elenergi så kallad additionell miljönytta. Det innebär att alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätter pengar till fonder som stöttar projekt som gör konkret miljönytta i vattendrag eller minskar elanvändningen. 

— Tack vare rekordförsäljningen av miljömärkt el 2020 har nära 25 miljoner avsatts till Bra Miljöval fonder. Under de senaste elva åren har nästan 250 miljoner totalt avsatts till fonderna och drygt 300 projekt har genomförts. Valet av elavtal gör verkligen skillnad för miljö och klimat, säger Eva Eiderström.   

FAKTA:  

I Sverige finns cirka 150 energibolag varav 55 har licens för att sälja Bra Miljöval Elenergi till elanvändare.  

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!