Remiss: Bra Miljöval vill ställa nya miljökrav på bilförsäkringar

Varje år anmäls över en miljon skador[1] på försäkrade personbilar. Miljöpåverkan från skadereglering av dessa bilar är potentiellt stor. Bra Miljöval vill ställa höga miljökrav på bilförsäkringar och i synnerhet skaderegleringen för att minska klimatpåverkan, resursanvändningen, risken för hälso- och miljöfarliga utsläpp och samtidigt främja bildelning och förnybara drivmedel. Ge din åsikt på de nya kraven som miljömärkningen föreslår.  

Om Bra Miljöval Bilförsäkring

Bra Miljöval har sedan 2011 miljömärkt bilförsäkringar. Fram till 2021 var märkningen gemensam för småhus- och bilförsäkringar, men sedan drygt ett år tillbaka finns Bra Miljöval Bilförsäkring. På så vis kan även försäkringsbolag med ett specifikt fokus på bilförsäkringar märka sina försäkringsprodukter. 

Just nu revideras kriterierna för Bilförsäkring, vilket specifikt rör miljömärkningens krav kopplade till försäkringsprodukten och skadereglering av bil. Det innebär att det fjärde kapitlet i kriterierna för Bra Miljöval Bilförsäkring uppdateras. Nu har du chans att svara på miljömärkningens remiss. 

De delar i kriterierna som ingår i kapitel 1-3 rörande krav på försäkringsbolaget, försäkringskapitalet samt information och skadeförebyggande arbete uppdaterades 2021 och revideras tidigast 2025.

Varför vill Bra Miljöval ställa nya miljökrav på bilförsäkringar? 

De gamla kriterierna utgörs numer till stor del av lag- och regelkrav för bilverkstäder. Genom att uppdatera kriterierna gör Bra Miljöval en bredare ansats för försäkringsprodukten och skaderegleringen och ställer krav för att minska klimatpåverkan, resursanvändningen, risken för hälso- och miljöfarliga utsläpp och samtidigt för att främja bildelning och förnybara drivmedel. 

Jämfört med för 25 år sedan har antalet skador inom motorfordonsförsäkringen mer än fördubblats[2]. För privatägda personbilar gäller den vanligaste skadan glas, följt av vagnskada, räddning och maskinskada. Förutom insatser för att förebygga att skador inträffar kan många åtgärder göras för att minska miljöpåverkan från skaderegleringen. Dessutom kan försäkringsprodukten för bil i sig bidra till ett mer effektivt nyttjande av varje bil och till att främja förnybara drivmedel som minskar utsläppen av växthusgaser när bilen väl behöver användas.

Bra Miljöval Bilförsäkring innefattar krav för att:

 • Främja bildelning 
  För ett effektivt nyttjande av bilen ställs krav på försäkringsprodukten så att inga villkor i försäkringen får förhindra eller försvåra för privat bildelning.
 • Främja förnybara drivmedel 
  För att försäkringen i möjligaste mån ska bidra till att koldioxidutsläppen blir låga när bilen används ställs krav på försäkringsprodukten så att försäkring av bilar som drivs på el, biogas eller vätgas gynnas framför fossildrivna bilar.
 • Minska klimatpåverkan och resursanvändningen inom skaderegleringen
  För att minska klimatpåverkan från skadehanteringen av bilen ställs krav på bärgningsfordon, digitala skadeinspektioner, samt att alltid reparera skador på bil i första hand och i sista hand sätta in nytillverkade bildelar. 
 • Minska miljöpåverkan hos leverantörerna
  För att minska miljöpåverkan från leverantörernas verksamheter inom skadehanteringen ställs krav på att de ska arbeta systematiskt med relaterade miljöfrågor utefter konkreta mål. Miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel ska användas av berörda leverantörer (skadeverkstäder).

Lämna din åsikt - gör så här

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya kriterier för ”Bra Miljöval Bilförsäkring”, kapitel 4. Dina synpunkter är viktiga för oss. Lämna din åsikt via mejl till forsakringar.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se senastden 10 mars 2023. Dokument för att fylla i remissvar finns nedan.

Gör så här:

 • Alternativ 1. Ta hjälp av Excel-filen nedan och fyll i din kommentar till vardera kriterium genom att skriva i den gula kolumnen för remissvar. Bifoga Excel-filen med svar i mejlet till oss.
 • Alternativ 2. Skicka dina kommentarer direkt i mejlet. Ange kriterienummer om kommentaren rör ett särskilt kriterium.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!