Så kan matbutiker minska sitt matsvinn

Idag, den 29 september, är det internationella matsvinnsdagen då FN uppmärksammar hur mycket matsvinn som genereras från jordbruk, butiker och privatpersoner. Livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval har krav på sig att mäta och succesivt minska sitt matsvinn. Läs om hur Willys-kedjan minskar matsvinnet. 

Inom dagligvaruhandeln finns idag en rad exempel på hur man med ny teknik och AI kan minska sitt matsvinn och se till att varorna säljs i stället för slängs. Många butiker jobbar hårt för att varor som närmar sig sitt bäst före-datum ska hamna i kundernas magar i stället för i soporna. 

Två av de 70-tal miljökrav som Bra Miljöval ställer på livsmedelsbutiker handlar om matsvinn. Kraven innebär att mängden matsvinn ska mätas och redovisas för medarbetarna och att det ska finnas ett mål för hur mycket man ska minska årligen. Som verktyg för att lyckas ska en handlingsplan upprättas för hur målet ska nås. Willys butiker är alla märkta med Bra Miljöval. Willys arbetar både med att minska matsvinnet som uppstår i butik men även det som riskerar att produceras i tidigare led. 

Vi arbetar konstant inom hela organisationen med att minska matsvinnet på olika sätt, exempelvis genom donationer till våra välgörenhetspartner och genom olika svinnsmarta initiativ, säger Isabelle Ruscic, hållbarhetsansvarig på Willys. 

Genom att erbjuda kunderna så kallade svinnlådor till reducerat pris förhindrade Willys förra året att 1 000 ton frukt och grönsaker samt 570 ton bröd hamnade i soptunnan. 

Ett annat exempel på Willys initiativ kring matsvinn är de egna märkesvarorna Fula fiskar, Maxad lax och Skeva skivor vilka är produkter som blir till när spill i produktionen tas tillvara och som enbart dyker upp i butik vid de tillfällen då det finns mat att rädda.

Att slänga mat innebär både en kostnad för vår miljö och slöseri med resurser. För oss på Willys är det därför självklart att ta tillvara den mat som producerats och att minska svinnet, och även att uppmuntra andra att agera mer svinnsmart. Det är smartast för oss alla, säger Isabelle.  

Internationella matsvinnsdagen uppmärksammas av både myndigheter, kommuner och intresseorganisationer över hela landet. Radioprogrammet Klotet i P1 har ett specialprogram om matsvinn och Livsmedelsverket släpper en rapport om vilken mat som hamnar i hushållens sopor. FN har ett globalt mål om att halvera matsvinnet till år 2030 och för att nå dit krävs kraftiga förändringar. Vad gör du för att minska ditt matsvinn?  

En Bra Miljöval-märkt butik... 

• har ett brett utbud av miljömärkta varor som är lätta för kunden att hitta. Butiken arbetar för att öka försäljningen av ekologiskt.  

• säljer inte vissa produkter med särskilt stor negativ miljöpåverkan, exempelvis odlade jätteräkor.  

• säljer inte hudvård och smink med PFAS. PFAS är mycket svårnedbrytbara ämnen som misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande.  

• tar ansvar över sin miljöpåverkan bland annat genom att minska elförbrukningen och använda miljömärkt el samt genom att använda miljömärkta rengöringsprodukter och minska mängden osorterat avfall och matsvinn.  

• arbetar aktivt för ett mer hållbart sortiment av fisk och skaldjur

Källor:

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!