Solceller och batterilager på byggbodar ska minska belastningen på elnätet

Energibehovet på byggarbetsplatser varierar mycket. Med stöd från Bra Miljöval investeringsfond testar Skanska en ny lösning för att både minska klimatpåverkan och belastningen på elnätet. Taket på byggbodar har fått solceller och ett batterilager har installerats.

Byggarbetsplatser är stora elförbrukare och energibehovet kan vara svårt att planera. Dessutom kan det vara krångligt att förse byggbodarna med el genom kopplingsskåp och långa kablar.

— Generellt förbrukar en större byggarbetsplats mycket ström. Dessutom varierar förbrukningen under dygnets timmar med högre last under dagen, när kontorsdelarna är bemannade och när yrkesarbetarna tar sina raster och använder mikrovågsugnar och annan köksutrustning, berättar Bertil Rosquist som jobbar med hållbar affärsutveckling på Skanska.

För att minska effektuttaget samt antalet kablar och elskåp testar Skanska att använda en så kallad Energy Hub från företaget FerroAmp. Det är en växelriktare som i kombination med en strömfördelare kopplar ihop solceller med ett batterilager. Den fördelar också ström mellan olika faser för att minska effektuttaget.

Testar vid Slussen i Stockholm

Först ut i att testa lösningen är byggprojektet vid Slussen i Stockholm där solceller monteras på byggbodarnas tak. Projektet finansieras med pengar ur Skanskas egen innovationsfond och bidrag från Bra Miljöval investeringsfond. Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Elenergi, förklarar varför märkningen valt att stödja Skanskas test med solceller och batterilager.

— Det är ett väldigt aktuellt projekt och det råder effektbrist i elnätet just nu, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är viktigt att få bort onödig elanvändning och främja förnybara energikällor. Faller det här testet väl ut kan det bli ett alternativ för alla aktörer i byggbranschen, säger Jesper Peterson.

Skanska ser stor potential i lösningen med solceller och batterilager. Bara i Sverige har byggföretaget nära 3 000 byggbodar ute samtidigt.

Försäljning av el märkt Bra Miljöval möjliggör satsningen

Det är energibolaget Energi Försäljning Sverige som förvaltar investeringsfonden som deras kund Skanska fick stöd från. De här pengarna kommer från energibolagets försäljning av el märkt Bra Miljöval.

— Vi tycker det är positivt när våra kunder gör aktiva val för miljön. Skanskas projekt med solceller och batterilagring är nytt och spännande och vi ser möjligheter att utöka metoden på fler ställen, säger Johanna Nilsson, på Energi Försäljning Sverige.

Andra projekt som Energi Försäljning Sverige bidrar till med sina fonder är solceller på fastigheter, energiminskande solfilm på fönster i köpcentrum, byte till energisnål belysning och optimering av värme och kyla i lokaler.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!