Stabil försäljning av Bra Miljöval-märkt el

Varje år kontrollerar Bra Miljöval att inköp och försäljning av el lever upp till miljökraven som ställs enligt kriterierna. Kontrollen för 2022 visar att försäljningen av miljömärkt el fortsatt är stabil.  

2022 var sista året som 2009 års kriterier gällde för Bra Miljöval Elenergi. Försäljningsrapporten visar att de drygt 60 energiföretagen (licenstagarna) har, för tredje året i rad, sålt 10 000 GWh miljömärkt el. Det är el som räcker till cirka 500 000 småhus vilket motsvarar runt sju procent av elanvändningen i Sverige.

Tack vare försäljningen av miljömärkt el avsätts pengar till Bra Miljöval Fonder. Under 2022 avsatte energibolagen närmare 24 miljoner kronor till miljö- och energiprojekt. 

— Söktrycket på Miljöfonden och Energifonden var rekordstort under 2022, hela 127 ansökningar. Tidigare högsta ansökningsantal var 2021 då det inkom knappt 80 ansökningar. Under 2023 fick Energifonden stänga, på grund av att pengarna tog slut. Det har bara hänt en gång tidigare, förklarar Kim Blomster, produktansvarig Bra Miljöval Elenergi. 

Under 2023 har många ansökningar om nya licenser beviljats i enlighet med Bra Miljövals nya, skärpta miljökrav på förnybar el som kom 2021. 41 energiföretag har förnyat sin licens för Bra Miljöval Elenergi och några helt nya licenstagare har tillkommit. Av dessa har knappt 20 energiföretag produktionsanläggningar kopplade till sin licens och kapaciteten (medelårsproduktionen) är nu i stort sett samma som för tidigare kriterier (2009). 

 2024 väntas ökad tillgång på Bra Miljöval-märkt el.  

— Fler ansökningar för både vind- och vattenkraft är på väg in till Bra Miljöval vilket gör att kapaciteten att sälja el märkt Bra Miljöval ökar. Det är positivt då vi vet att efterfrågan är hög bland kunderna, meddelar Kim Blomster.  

Vilka energibolag erbjuder miljömärkt el?

Här kan du se vilka energibolag som erbjuder Bra Miljöval-märkt el till konsument och företag.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!