Välkommen Jenny Ahlinder!

Jenny gjorde sin praktik på Bra Miljöval. Efter sina studier är hon tillbaka som handläggare för märkningsområdet livsmedelsbutik.  

Innan sina studier arbetade Jenny som kock och köksmästare på en restaurang med hållbarhetsfokus och det var där som intresset för miljöfrågor väcktes.

— Under coronapandemin bestämde jag mig för att fördjupa mig i mitt miljöintresse och sökte in till Måltidsekologprogrammet i Örebro. En utbildning med fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till livsmedelssystemet, berättar Jenny.

I studierna ingick praktik som Jenny gjorde hos Bra Miljöval och med märkningsområdet Livsmedelsbutik. Ett år senare öppnades en möjlighet till ett vikariat som handläggare på samma område. Jenny ville gärna komma tillbaka till miljömärkningen.  

— Bra Miljöval är en väldigt spännande arbetsplats eftersom det är Sveriges enda miljömärkningen som drivs av en miljöorganisation. Kompetensen och ambitionsnivån hos Bra miljöval är väldigt hög, vilket gör det till en attraktiv arbetsplats för oss som vill arbeta med miljöfrågor, säger Jenny med ett leende.   

Jenny, varför är miljömärkning av livsmedelsbutiker viktig? 

— En livsmedelsbutik som är märkt med Bra miljöval underlättar för konsumenten att göra bättre val. I en märkt butik är det enklare att hitta miljömärkta varor och det går att lita på att butiken arbetar aktivt med att exempelvis minska sitt matsvinn och sin elförbrukning, källsorterar avfall och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska varor. 

Just nu är Jenny i full gång med att handlägga de fysiska kontrollerna hos märkningens licenstagare. Det innebär att hon kontrollerar att de märkta butikerna uppfyller miljökraven, åtgärdar eventuella avvikelser och fortsätter arbeta för att göra miljönytta.   

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Gillas av 2