Välkommen Magnus Jonsson!

Magnus har återvänt till Bra Miljöval. Här berättar han vilken kunskap han fyllt på med innan sin nuvarande tjänst som produktansvarig för märkningsområdena värme och bränsle. 

Innan Magnus kom tillbaka till Bra Miljöval arbetade han bland annat med skötsel och förvaltning av skyddad natur inom Länsstyrelsen. Härifrån fick han med sig erfarenheter kring biologisk mångfald och våtmarker men även hur Sveriges skogsbruk fungerar. Magnus har även varit ansvarig för olika och efterfrågade statliga energistöd där potentialen att energieffektivisera flerbostadshus var stor. Men tjänsten inom värme och bränsle drog honom tillbaka till märkningen. 

— Värme och bränsle är spännande, viktiga områden och som jag har erfarenhet av. Nu får jag jobba med energifrågor, biologisk mångfald och klimat, och allt detta i relation till människan och det samhälle vi har skapat. Att också göra det inom miljörörelsen innebär att jag får arbeta med dessa frågor i ett sammanhang som är i framkant vad gäller hänsyn till människa och planet, säger Magnus.  

Just nu går Magnus igenom årliga kontroller av licenstagarnas försäljning under förra året. Framöver handlar rollen som produktansvarig för värme och bränsle om att fortsätta göra det enklare för företag att sälja sina miljömärkta produkter men även försöka få fler företag att vilja göra detsamma.  

— Ju fler bra produkter det finns på marknaden desto mindre utrymme finns det för dåliga, säger Magnus.  

Framtida projekt inom märkningen blir att börja arbetet med nya uppdaterade kriterier, vilket är en stor process.  

Jag vill vara med och skapa värmesystem som har så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.  

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!