20 procent elbesparing hos villaägare med smart termostat

Med hjälp av smart termostat har över 500 villor sparat över 20 procent av sin elanvändning visar en färsk studie av Ngenic och GodEl. Totalt fick elkunderna lägre elräkning med hela 8 000 kronor mellan oktober och april 2022/23 och en lika stor besparing 2023/24.

Uppvärmning står för den största delen av energikostnaden i svenska villahushåll. Under en tvåårsperiod från hösten 2022 till våren 2024 genomförde Ngenic och GodEl ett projekt hos 500
villaägare som visade hur mycket el kopplat till uppvärmning som kunde sparas med hjälp av en smart termostat. Projektet delfinansierades av Bra Miljöval Energifond, pengar som har samlats in från GodEls försäljning av el märkt Bra Miljöval. Energifondens medel bidrog till att ge GodEls kunder ett reducerat pris för att köpa Ngenic Tune och Track värmepumpsstyrning under elpriskrisen 2022.
— En tjugoprocentig besparing för GodEls kunder med Ngenics smarta termostat överträffade våra högt ställda förväntningar med råge och har stor betydelse för såväl hushållen som för energiomställningen, säger Björn Björnson, affärsutvecklingschef på GodEl.

— Vi är jätteglada över att ha kunnat göra en så här djupgående analys tillsammans med GodEl och tacksamma för bidraget från Bra Miljöval Energifond. Vi har tidigare haft utmaningar med kunders användardata, men nu ser vi tydligt att besparingarna är hisnande stora, säger Björn Berg, vd på Ngenic.

— Energieffektivisering är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Den här studien visar att privatpersoner på ett enkelt sätt kan göra rejäla elbesparingar. Det är bra både för
plånboken och klimatet, säger Kim Blomster, produktansvarig Bra Miljöval Elenergi.

Så gick besparingen till

Studien visar att de deltagande hushållen endast dragit ned temperaturen 0,3 grader i snitt under
december-januari, vintern 2022/23, trots rekordhöga priser. Vidare har studien tagit hänsyn till
skillnaden i utomhustemperatur mellan jämförelseåren.
Att kunderna har nyttjat mindre el med sin smarta termostat beror på två faktorer:

  1. Ofta styrs värmesystem av utetemperaturen, medan Ngenics smarta termostat tar mer hänsyn till
    inomhusklimat genom att mäta ljus, fukt och temperatur.
  2. Systemet lär sig om olika faktorer i huset, till exempel hur snabbt det svalnar av och hur mycket solljus som kommer in i huset. Dessutom tar termostaten även hänsyn till väderprognosen. På så sätt uppnås en jämnare inomhustemperatur till skillnad från vanlig uppvärmning som gasar och bromsar ryckigare, vilket spiller energi.

Högre besparing med timprisavtal

Studien visar att besparingen för kunder med elprisstyrning, det vill säga timprisavtal, är 24 procent
medan kunder med vanligt rörligt avtal sparade 20 procent. Utöver sparad el och lägre priser på den
el man fortfarande köper, innebär den smarta termostaten en bättre komfort då värmen kan hållas
jämnare.

Lägre koldioxidutsläpp som bonus

Vidare kan projektet ha lett till minskade koldioxidutsläpp. Med satsningen har GodEl och Ngenic bidragit till att elförbrukningen automatiskt har flyttats bort från topplasttimmar och därmed sänkt koldioxidinnehållet i elmixen. Topplasttimmar är timmar där koldioxidinnehållet i elmixen ofta är högre – det kan vara fossila bränslen som importeras från kontinenten eller fossila bränslen i Sverige, när effektreserven måste sättas in.

Bra Miljöval Energifond

Försäljning av el märkt med Bra Miljöval går till Bra Miljöval Energifond som stöttar projekt som innebär minskad användning av el, värme eller effekt.

Se hela studien, klicka här.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!