Fastighetsbolag väljer miljömärkt el för att minska miljö- och klimatavtryck

Fastighetsbolaget Kraftstaden i Trollhättan har haft miljömärkt el i sina fastigheter sedan 2011. Intresset för vilken typ av el de köper och mängden energianvändning har ökat hos hyresgästerna. Förnybar el och energieffektivisering är prioriterat hos Kraftstaden, och målet på 20 procent minskad energianvändning sedan 2008 har precis nåtts med råge, prognosen pekar mot 25 procent.

Från 2011 köper fastighetsbolaget Kraftstaden Fastigheter Bra Miljöval-märkt el till alla 97 fastigheter som de förvaltar. 2020 blev det totalt 14 miljoner kilowattimmar miljömärkt el. Det innebär att Kraftstaden och deras hyresgäster är med och skapar konkret miljönytta genom avsättning av pengar till miljöprojekt och energieffektivisering.

— För varje kilowattimme som Kraftstadens hyresgäster använder avsätts pengar till projekt för att åtgärda miljöskador och spara energi. Förra året avsattes således drygt 25 000 kr till dessa projekt, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Elenergi.

Fastighetsbolaget har valt el märkt Bra Miljöval för att minska klimatavtrycket med hjälp av förnybar el och för att leva upp till SGBC certifieringssystem Miljöbyggnad nivå silver. Att energieffektivisera fastigheterna är också en del av miljöarbetet.

— För att minska vår klimatpåverkan som fastighetsbolag har vi alltid fokus på att bygga energismart och att effektivisera i befintliga fastigheter. Flera gånger har vi blivit beviljade ekonomiskt stöd från Bra Miljöval Energieffektiviseringsfond och åtgärdat energitjuvar i både förskolor och kommersiella lokaler, säger Sven Nielsen, Energiansvarig Kraftstaden AB. Allt fler hyresgäster till Kraftstaden vill veta vilken typ av el de köper och efterfrågar hur mycket el de använder.

— Det är positivt att flera av våra hyresgäster hör av sig till oss och vill veta vilken slags el de får och hur mycket de använder i sin verksamhet. De får både miljömärkt el och fjärrvärme i de lokalar som de hyr av Kraftstaden. Så vi är alla med och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald, säger Sven Nielsen.

För mer information, kontakta:
Sara Widman, kommunikatör Bra Miljöval
sara.widman@naturskyddsforeningen.se, 070–7291852

Om Kraftstaden

Kraftstaden Fastigheter är ett helägt kommunalt fastighetsbolag, specialiserat på att skapa attraktiva miljöer för företag, forskning, utbildning och offentlig verksamhet. De äger och förvaltar totalt cirka 400 000 kvm var av ca hälften består av kommunala verksamhetslokaler. Som kommunalt bolag bidrar de till allmännyttig utveckling och exploatering, ett exempel är projektet Sylteskolan i södra Trollhättan. Projektet som innefattar drygt 19 000 kvm nybyggnation är den största enskilda satsningen som Trollhättans stad har gjort och är preliminärcertifierad som Miljöbyggnad silver.

Om Bra Miljöval Elenergi

Genom att köpa el märkt med Bra Miljöval köper fastighetsbolaget endast el från förnybara energikällor som vind-, vatten- och solkraft samt biobränsle. Samtidigt ställs höga miljökrav på elproduktionen som att vattenkraftverk ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning eller att vindkraftverk ska placeras utanför skyddade naturområden. Därtill avsätter det elbolag som Kraftstaden köper el från pengar till miljöförbättrande åtgärder samt energieffektiviseringsprojekt.

Bra Miljöval Fjärrvärme

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!