Fyra bostadshus sparade energi med 15 procent

Nära 400 000 kilowattimmar energi per år har sparats i fyra bostadsrättföreningar i Värmland. — Projekten hade inte blivit av om de inte fått stöd från Bra Miljöval Energifond, säger Erik Stjärnborg, projektledare på Energieffekt AB.

Under ett år har företaget Energieffekt AB genomfört åtgärder för att minska fjärrvärme- och elanvändningen i fyra bostadsrättföreningar i Värmland. De bostadshus som fått stöd från Bra Miljöval Energifond är Brf Reparatören, Hammarsmeden, Tallåsen och Trådvalsaren. Totalt sparade de nära 400 000 kWh per år i värmebesparing och minst 33 000 kWh per år i elbesparing.

Hos bostadsrättföreningen Reparatören har åtgärder gjorts för ventilationen, värmen har justerats, styrsystemet för värmen har moderniserats och kopplats upp. Därtill har nya kranmunstycken och duschar monterats i lägenheterna.

Även hos Hammarsmeden genomfördes ventilationsåtgärder i samtliga lägenheter men lokalerna fick även nya FTX-aggregat som kontrollerar temperatur och lufttillförsel med hög verkningsgrad för energiåtervinning.  

Förutom åtgärder i ventilationen, uppgraderades styrsystemet för värme och en ny vattenutrustning monterades i lägenheterna hos bostadsrättföreningen Tallåsen.

I samtliga lägenheter hos bostadsrättföreningen Trådvalsaren åtgärdades ventilationen, styrsystemet för värme uppgraderades och ny vattenutrustning monterades.

Energieffekt AB hjälper bostadsrättföreningar att söka bidra för att energieffektivisera husen.

— Föreningarna känner inte till att de kan söka bidrag till att energieffektivisera. Vi informerar dem om Bra Miljöval Energifond och hjälper dem att skicka in ansökan. Projekten hade inte blivit av om de inte fått stöd från miljömärkningen, förklarar Erik Stjärnborg, projektledare på Energieffekt AB.

Se bilder från projekten

Brf Reparatören

Bild 1 av 11 Brf Reparatören

Brf Reparatören termostat

Bild 2 av 11 Termostat

Reparatören Stamventil för injustering av värmestammar i källaren

Bild 3 av 11 Stamventil för injustering av värmestammar i källaren.

Stamventil för injustering av värmestammar i källaren

Bild 4 av 11 Stamventil för injustering av värmestammar i källaren.

Brf Hammarsmeden

Bild 5 av 11 Brf Hammarsmeden

Hammarsmeden fem FTX aggregat som ventilerar lokalerna.

Bild 6 av 11 Fem FTX aggregat som ventilerar lokalerna.

Tallåsen

Bild 7 av 11 Brf Tallåsen

Tallåsen Fjärrvärmecentral

Bild 8 av 11 Fjärrvärmecentral

Brf Trådvalsaren utomhus

Bild 9 av 11 Brf Trådvalsaren

Brf Trådvalsaren duschmunstycke

Bild 10 av 11 Effektivt duschmunstycke.

Brf Trådvalsaren köksmunstycke

Bild 11 av 11 Effektivt köksmunstycke.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!