Härnösand får miljömärkt solvärme

Nu får Härnösand som första kommun miljömärkt fjärrvärme från solfångare. Det är Absolicon AB som levererar Bra Miljöval-märkt fjärrvärme från sin solvärmeanläggning till hushållen. Potentialen för fjärrvärme via solfångare är stor och kan bidra till en viktig del i omställningen mot förnybar energi. 

—   Vi är glada att det nu finns miljömärkt solvärme. Solvärme är en bra komponent i ett fjärrvärmenät. Den har en låg miljöpåverkan och en viktig del i Sveriges omställning från fossila till förnybara bränslen, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. 

I dagsläget värms 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige av fjärrvärme. Många av dessa anläggningar skulle kunna bygga ut med solvärme för att ytterligare minska sina utsläpp av koldioxid.

—   Fjärrvärmeföretag skulle kunna komplettera med solfångare och även erbjuda miljömärkt solvärme för att minska miljöpåverkan ytterligare, förklarar Eva.

Absolicon som byggt Sveriges största fjärrvärmeinkopplade solfångarfält med koncentrerande solfångare, bestämde tidigt att Bra Miljöval-märka solvärmen.

—   För miljöns skull handlar jag ofta produkter märkta med ”Bra Miljöval”, så när vi producerar värme från solen helt utan utsläpp så var det naturligt att vi skulle ansöka om märkningen, säger Joakim Byström, VD Absolicon.

Om fjärrvärme från solfångare

Fjärrvärmenät i Sverige behöver högre temperaturer än vad vanliga solfångare för småhus kan ge. Men installationen i Härnösand har solfångare med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är utformade för temperaturer upp till 160 grader och kan tillhandahålla 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet. 

Om Absolicons solfångarfält - HÖGSLÄTTEN 2023 SOLAR THERMAL PARK

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 2000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 660 000 kWh värme/år
Temperatur: 73–120 oC

Om Bra Miljöval Fjärrvärme

Bra Miljöval har märkt fjärrvärme sedan 2007. I dag erbjuder 13 fjärrvärmebolag värme märkt Bra Miljöval. Den sålda volymen uppgår till ungefär 1,5 TWh per år

Några av kraven är

  • Licenstagare ska göra fondavsättning till Bra Miljöval Energifond. 
  • Licenstagaren ska inte motsätta sig att kunder kombinerar fjärrvärme med lokal solvärme som egenproducerad solenergi. 
  • Värmen ska ha sitt ursprung från förnybar bränsle.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Gillas av 2