Miljömärkt rengöring till padelhallar

Nu finns miljömärkt rengöringsmedel för padelhallar. Innovat, som är ny licenstagare till Bra Miljöval, har valt att miljömärka rengöringsmedlet Cleanhit. Företaget siktar på att miljömärka flera rengöringsprodukter.

Innovat AB jobbar med innovativa produkter och rengöringsmetoder inom sport och hälsa och har hjälpt padelanläggningar att själva ta hand om sina padelglas.

Innovats Cleanhit glass cleaner, rengöringsmedel för padelhallar, klarar de strikta miljö- och hälsokrav som Bra Miljöval ställer på rengöringsprodukter.

— Det är glädjande att Innovat valt att Bra Miljöval-märka en rengöringsprodukt för padelhallar, då det är en idrott som vuxit kraftigt de senaste åren. Bra Miljöval ställer långtgående krav gällande såväl miljö- som hälsoaspekter. De ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav ställs även på exempelvis hormonstörande och allergiframkallande ämnen, säger David Gunnarsson, enhetschef Bra Miljöval Kemi.

Innovat ville ta fram en rengöringsprodukt för padelhallar som både kunde spara tid och pengar men samtidigt vara ett miljöanpassat alternativ.
— När vi tog fram vår produkt och metod växte flera hållbarhetsfördelar fram eftersom och då kändes det givet att också miljömärka Cleanhit glass cleaner, då blir det enklare och tydligare för kunden att göra miljömedvetna val, säger Anders Ekbom, marknadsansvarig Innovat.

Innovat ser möjligheter att kunna miljömärka fler rengöringsprodukter.

— Vi har fått förfrågningar från flera marknadsområden där det finns många glasytor och som också har behov av en effektiv och miljöanpassad rengöringsmetod, avslutar Anders.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Gillas av 1