Minskad elanvändning i tvättstugor efter byte av torkutrustning

För att nå antagna energimål till 2030 har Familjebostäder satsat på energieffektivisering av tvättstugor. Tvättstugorna stod för en stor del av fastighetselen. Tack vare bidrag från Bra Miljöval Energifond bytte fastighetsbolaget ut torkutrustning till energieffektiv värmepumpsteknik och minskade elanvändningen med upp till 40 procent. 

I projektet som skedde 2021 byttes torkutrustning i 20 tvättstugor. Totalt byttes 32 enheter till energieffektiva varianter med värmepumpsteknik. I fyra av tvättstugorna sänktes elanvändningen med nära 40 procent visar en uppmätt uppföljning (diagram nedan). Skillnaden som förekommer i besparingen beror på hur tvättstugorna används. 

— Vi är jättenöjda med den minskade elanvändningen och kommer fortsätta byta utrustning i fler tvättstugor. Vi gjorde några viktiga lärdomar från projektet. Tvättstugor med mycket hög användningsgrad behövde kompletteras med ytterligare en torktumlare i samma modell eller en av samma typ men med större kapacitet. Trots kompletteringen ledde bytet av torkutrustning till minskad elanvändning. Bidraget från Bra Miljöval var en viktig del för att finansiera projektet, säger Karolin Södermark, miljöcontroller på Familjebostäder.

Familjebostäder vill även tipsa om vikten av att informera hyresgästerna kring hur den nya utrustningen ska användas. 

Energifond. Energiuppföljning tvättstugor Familjebostäder.
Energifond. Energiuppföljning tvättstugor Familjebostäder.

I diagrammet presenteras elenergi som går åt för fyra tvättstugor. I början av juni 2021 byttes utrustning och därmed minskades elanvändningen betydligt. Total fastighetsel minskat med 10–20 procent. 

Frågor om projektet, kontakta:

Karolin Södermark, miljöcontroller Familjebostäder
070-480 91 90

Fakta om Energifonden

Energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval gör avsättningar till miljömärkningens tre fonder. En av fonderna är Energifonden som stödjer projekt för energieffektivisering till exempel byte av belysning, pumpar, motorer och fläktar. Men även byte av vitvaror och kontorsutrustning.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Gillas av 1