Möt Kerstin Varenius som miljömärker kosmetika 

Kerstin Varenius är ny på Bra Miljöval och ansvarar för att märka kosmetiska produkter. Här berättar hon hur märkning av produkter går till, viktiga produkter att märka och vad som pågår just nu inom lagstiftningen för kosmetiska produkter.

— Min huvudsakliga uppgift är att bedöma de ansökningar som kommer från företag som vill märka kosmetiska produkter med Bra Miljöval. I bedömningen ingår att se om produkten uppfyller våra kriterier. De ämnen som ingår ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfyllahårda krav på nedbrytbarhet. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen, säger Kerstin.

— Andra viktiga aspekter som jag granskar är att produktens förpackning lever upp till kraven gällande kemikalieinnehåll och återvinningsbarhet, berättar Kerstin. 

Kerstin vill gärna se att fler olika typer av kosmetiska produkter miljömärks för att det ska vara lätt att välja miljömärkt i butikerna.

— Det är fortfarande svårt för konsumenter att få tag i miljömärkta produkter. Jag vill gärna bidra till att fler olika typer av kosmetiska produkter blir miljömärkta. Det vore roligt att se mer miljömärkt smink och hudvårdsprodukter, säger Kerstin.

Inom EU ses stora delar av lagstiftningen för kemikalier över. Det gäller även Kosmetikaförordningen som reglerar kosmetiska produkter i hela EU.

— Tillsammans med sakkunniga inom miljögifter på Naturskyddsföreningen bevakar jag utvecklingen på området, så att föreningenkan ge inspel för hur vi anser att lagstiftningen bör skärpas för att bättre skydda miljön och konsumenters hälsa.

Företag som vill ligga i framkant och vara förutseende för eventuella förändringar av lagkraven vinner mycket på att märka sina produkter med Bra Miljöval eftersom märkningen ställer strängare krav än dagens lagstiftning

Kerstin Varenius, produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika

Vill ditt företag miljömärka en kosmetisk produkt, kontakta Kerstin

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Gillas av 1