Nya miljökrav på abonnemang minskar mobiltelefonins miljöpåverkan

Både tillverkningen och användandet av mobiltelefoner har stor miljöpåverkan. Att använda mobiltelefoner är mycket energikrävande, andelen nyköp av mobiler överskrider vida reparationsgraden vilket leder till massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Nu ställer Bra Miljöval miljökrav på mobilabonnemang i ny märkning för att minska mobiltelefonins miljöpåverkan.

Mobiltelefoner kräver oerhörd mängd energi i fler led än laddningen. Största elförbrukningen sker i mobilnätet när man ringer eller surfar. Mängden energi som krävs för att använda en mobil kan vara lika stor som för att driva ett kylskåp visar forskningsrapporten Energieffektiv optisk fiberkommunikation gjord på Chalmers Tekniska Universitet. I ett miljömärkt mobilabonnemang ställs därför krav på hur energin produceras.
—   Utrustningen i telenäten är energikrävande och förbrukar mer när vi använder mobiltelefoner. Samtidigt vet vi användare inget om vilken energikälla som används. I vår nya märkning av mobilabonnemang ställer vi krav på att elen som mobiloperatören använder är miljömärkt vilket minskar belastningen på miljön, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

ETC Mobil är den första operatören som valt att miljömärka mobilabonnemang. Operatören ser det som ett sätt att hjälpa konsumenterna både vid köp och användande av mobiltelefoner.
—   Bra Miljöval ger oss möjlighet att visa detta enkelt och tydligt för våra abonnenter. Vi är stolta över att kunna märka våra abonnemanget på det här sättet, säger Johan Ehrenberg, VD ETC Mobil.

Inköp av nya mobiler skapar också problem. Det leder både till utvinning av metaller för tillverkningen vilket orsakar stor miljöskada samt mängder elektronikskrot som drabbar miljön. Samtidigt kan det upplevas som krångligt att laga mobilen eller köpa begagnad mobil till nytt abonnemang. 

—   Vi ställer krav på ett miljömärkt mobilabonnemang som gör det enkelt och prisvärt att reparera sin mobil. Operatören ska även ge möjlighet för användaren att leasa eller köpa begagnade mobiler samt tillhandahålla en smidig lösning för återvinning av uttjänta mobiler. Med miljömärkt abonnemang ska det både vara lättare att underhålla och operatören ge användaren incitament att behålla telefonen längre, säger Eva.

Ett miljömärkt mobilabonnemang ska innehålla vägledning till hur användaren kan minska belastningen på miljön när de använder sin mobiltelefon.
—   Abonnemangsinnehavaren ska årligen få konkreta miljösmarta tips, information om varför deras val av abonnemang påverkar miljön mindre samt få guidning till hur de kan hantera mobilen för att minska miljöpåverkan, avslutar Eva Eiderström.

Chalmers Tekniska UniversitetEnergieffektiv optisk fiberkommunikation

Frågor, kontakta:
Sara Widman, Kommunikatör Bra Miljöval 
sara.widman@naturskyddsforeningen.se, 0707291752

Johan Ehrenberg, VD ETC Mobil           
johan@etc.se, 0708485708

Johanna Skagerberg, ETC Mobil
johanna.skagerberg@etc.se, 0760394908

FAKTARUTA Bra Miljöval Mobiltelefonabonnemang miljökrav

Miljömärkningen av mobiltelefonabonnemang som är den första av sitt slag i världen ställer följande miljökrav:

  • Elanvändningen i nätet ska vara miljömärkt.
  • Abonnenten skall kunna reparera telefonen till ett fördelaktigt pris.
  • Användaren ska ges incitament för att lämna en uttjänt mobiltelefon till återvinning.
  • Operatören skall ska tillhandahålla tips hur användaren brukar mobilen på ett miljöriktigt sätt.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!