Remiss: Bra Miljöval vill ställa nya krav på våtservetter

Våtservetter används idag flitigt både som kosmetisk produkt och inom städområdet. Bra Miljöval har miljömärkt våtservetter sedan 2018. Nu uppdateras kraven på våtservetternas material.

Våtservetter är en engångsprodukt som lätt hamnar i naturen. Med de nya kraven på bland annat biobaserat dukmaterial vill vi förhindra att plastmaterial kommer ut i naturen och främja hållbart producerade förnybara råvaror. Kraven främjar återvunnet material där det anses relevant, adresserar skadliga kemiska ämnen och ställer krav på uppföljning med leverantörer.

Ambitionen har varit att utveckla ett mindre antal krav som är lättförståeliga, tydligt drivande och enkelt kommunicerbara för Bra Miljövals licenstagare.

Kvinna tar bort smink med våtservett

I likhet med övriga krav har kriterierna tagits fram för att kunna vara direkt tillämpliga i offentlig upphandling, genom hänvisning till Bra Miljöval. Kriterierna för dukmaterialet kommer att införas som ett avsnitt i nuvarande kriteriedokument för Kemiska produkter (2018:1) respektive Kosmetika (2018:1). Dessa dokument och ytterligare information om märkningen finns på länkarna nedan:

Vad vill vi att läsaren ska göra:

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya kriterier för ”Bra Miljöval Våtservetter”. Dina synpunkter är viktiga för oss. Lämna din åsikt via mejl till:

Vi vill ha era kommentarer senast den 30 september. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar.

Så här lämnar du synpunkter

För att lämna synpunkter, skriv synpunkten direkt under respektive krav i kriteriedokumentet i en avvikande färg. Bifoga sedan dokumentet med mejlet.

Vad händer med remissvaren?

Efter att vi har gått igenom alla remissvar görs justeringar i kriterierna utifrån de synpunkter som kommit in. Ange gärna i ditt svar om vi får lov att kontakta dig för eventuella fler frågor. Kriterierna planeras att fastställas innan årsskiftet. En sammanställning av remissvaren kommer att läggas på bramiljoval.se.

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Bli först att gilla!