Skillnad mellan förnybar och miljömärkt el

Vet du skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el? El märkt Bra Miljöval är förnybar och bättre för klimatet, den bidrar även till att elproduktionens påfrestningar på miljön minskar. Vi på Bra Miljöval ser vikten av att befintlig elproduktion påverkar miljön så lite som möjligt, därför ställer vi miljökrav på el även om den kommer från förnybara energikällor. 

xFKKRqiByPo poster image

Hållbar el från godkända anläggningar

Energibolag som väljer att erbjuda miljömärkt el måste leva upp till miljökraven i våra kriterier. Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som varje år kontrollerar att miljökraven på produktionsanläggningarna efterlevs.

För att få sälja el märkt med Bra Miljöval ställs även krav på så kallad additionell miljönytta. Det innebär att all såld miljömärkt el bidrar med pengar till Bra Miljöval Fonder. Pengarna går till projekt som minskar energianvändningen och gynnar biologisk mångfald i vattendrag eller i skog. 

För förnybar el finns ingen liknande miljönytta. Det är enbart med el märkt Bra Miljöval som elkunder är med och bidrar till energieffektivisering och biologisk mångfald. 

Fossilfri el är inte förnybar el 

Benämningen fossilfri el kommuniceras ofta kring el och energi. Det kan vara lätt att tro att det betyder förnybar el, eftersom vi har så mycket vattenkraft och vindkraft i Sverige. Men i fossilfri el innefattas även kärnkraft. För Naturskyddsföreningen är kärnkraft inget alternativ. Läs mer i artikeln

Minska energianvändningen genom att använda mindre el.

Quiz

Vad kan du om el?

Är det någon skillnad på miljömärkt, förnybar, fossilfri el?

Varför välja Bra Miljöval-märkt el?

För oss spelar det ingen roll vilket energibolag du väljer, men välj den bästa elen – märkt med Bra Miljöval. Då ser du till att öka efterfrågan på förnybar el som även lever upp till miljökrav och inte ”bara” är bra för klimatet.  

  • Du får 100 % förnybar el, men bara från anläggningar som Bra Miljöval godkänt. Miljökraven på den förnybara elproduktionen innebär hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. 
  • Du stöttar projekt som reparerar miljöskador i naturen och minskar energianvändningen. Finansieringen kommer från försäljning av el märkt Bra Miljöval. 
elenergi, el, triangel, elmix

miljökrav

Bra Miljöval miljökrav på elenergi

• Vindkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.

• Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet.

• Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
Solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner.

FAQ

Frågor och svar om miljömärkt el

Få koll på miljökraven för Bra Miljöval-märkt el.

energibolag med bra miljöval el

Vilka energibolag erbjuder miljömärkt el?

Här kan du se vilka energibolag som erbjuder Bra Miljöval-märkt el till konsument och företag. Lägg till Bra Miljöval till ditt befintliga elavtal. Så enkelt är det att göra skillnad för miljön.

bra miljöval fonder

Miljömärkt el bidrar till miljönytta

Försäljning av Bra Miljöval-märkt el går till miljöprojekt, energieffektivisering och för att ta fram ny spännande energiteknik.

Såg du filmen...

...med killen på elcykeln på väg till jobbet?  

ujVFPvVEON4 poster image
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!