Tips för en hållbar påsk

Går det det att göra påsken mer hållbar? Vi har samlat några tips kring påskresan, maten på påskbordet och sminket till barnen. Glad påsk! 

Maten... 

Fyra vanliga ingredienser på påskbordet är ägg, sill, lax och potatis. Med kloka val gör du skillnad.  

Ägg 

Under påskveckan fördubblas svenskarnas konsumtion av ägg. Det innebär en ökning från 35 miljoner till 70 miljoner ägg (1). 

Men visste du att de flesta höns aldrig får vistas utomhus i dagsljus? Genom att välja ekologiska eller KRAV-märkta ägg till påsken kan du vara säker på att hönorna fått vistas utomhus. Hönan som värpt ditt ekologiska ägg äter ekologiskt foder som till stor del odlas på den egna gården. Studier visar att höns som får ekologiskt foder återhämtar sig snabbare från sjukdomar, jämfört med höns som får konventionellt producerat foder. Det konventionella fodret består ofta av hårt besprutad soja och sojaodlingen är en av de främsta anledningarna till att Amazonas regnskog har huggits ned. (2) 

Sill  

Den inlagda sillen är en viktig del av Sveriges måltidstradition och historia. Men sillen är också en av arterna som är kraftigt hotad av överfiske och uppvärmda havsvatten. Det resulterar i att det idag är svårt att hitta miljömärkt inlagd sill i matbutiken. Gör sillen en tjänst och skippa den icke-miljömärka. Testa i stället en sill-vänlig tappning av de historiska smakerna och gör din egen vego-sill!  

Lax  

Varken den vilda eller odlade laxen är oproblematisk ur miljösynpunkt. Det vilda laxbeståndet är hotat och dessutom innehåller dessa laxar ofta höga halter av miljögifter. Laxodlingen riskerar att sprida sjukdomar till den (redan utsatta) vilda laxen. Odlad lax tar också stora marina resurser i anspråk, eftersom fodret främst består av fiskmjöl. Skippa laxen - och om du ändå väljer lax, köp alltid den KRAV- eller MSC-märkta laxen. (2) 

Potatis  

Potatis är en av de mest besprutade grödorna, eftersom de ofta besprutas upp till åtta gånger under en säsong. Om hela Sveriges befolkning skulle välja ekologisk odlad potatis i stället för konventionellt odlad, skulle vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med 23 100 000 liter per år. Genom att välja ekologisk potatis (och ekologisk mat i allmänhet) bidrar du till en rikare biologisk mångfald. (3)(4) 

Res miljömärkt

Påskresan...

Påsken betyder ofta ökat resande och det finns många sätt att resa miljömärkt i Sverige. En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden. Märkningen arbetar för att utveckla hållbara transporter. 

Barn och smink - tips och råd

Påsksminket...

Många barn vill sminka sig till påsk och många undrar hur de ska tänka kring barn och smink. Ofarligt smink för barn, finns det? Bra Miljövals råd är att hitta andra sätt som barnet kan göra sig fin på. Om barnet ändå vill sminka sig finns några tips. 


Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!