Barn och smink – tips och råd

Ofarligt smink för barn, finns det? Tyvärr förekommer det farliga ämnen i smink för barn. Det visar en granskning som Sveriges Konsumenter gjort tillsammans med organisationer i Norge och Danmark. Därför tipsar Bra Miljöval att hitta andra sätt som barnet kan göra sig fin på. Om barnet ändå vill sminka sig finns några tips.  

Idag finns inga miljömärkta sminkprodukter för barn, vilket gör det svårt för konsumenter att avgöra om produkten innehåller farliga ämnen. En granskning av Sveriges Konsumenter i samarbete med organisationer i Norge och Danmark visade exempelvis att 6 av de 32 granskade sminkprodukterna för barn innehöll misstänkt hormonstörande ämnen (1). Bra Miljövals råd är att i första hand hitta andra sätt som barnet kan göra sig fin på än att använda smink. Om barnet ändå vill sminka sig har Bra miljöval följande tips och råd: 

  1. Försök begränsa hur ofta barnet använder smink. Exempelvis kan det ju passa vid särskilda tillfällen som i samband med kalas. Att utsättas ofta för produkter som innehåller farliga ämnen innebär större risker än vid enstaka tillfällen.  

  2. Leta efter miljömärkta produkter som Bra Miljöval eller Svanen - då har ingredienserna granskats av en oberoende part och uppfyller märkningarnas krav som är hårdare än lagstiftningen. När det gäller smink är det dock tyvärr svårt att hitta miljömärkta produkter, särskilt för barn. Men var gärna en frågvis konsument och visa att du ser ett behov av sådana produkter. Det kan göra att fler företag väljer att märka sina produkter.  

  3. Var vaksam på andra märkningar, exempelvis sådana som företagen utformar själva. Tyvärr förekommer det en del vilseledande marknadsföring av kosmetika. Exempelvis har inte ordet ekologiskt samma innebörd för kosmetika som för livsmedel, vilket många konsumenter inte känner till. Läs mer om det här: Om miljömärkt och eko i badrumsskåpet

Källor: 

Inget PFAS för hälsan skull.

Inget PFAS för hälsans skull

PFAS kan finnas i smink eller hudkräm men även i många andra produkter som används direkt på huden. Vissa av dessa svårnedbrytbara ämnen kopplas till cancer, svårighet att få barn och påverkan på immunförsvaret. 

tvättar hår

Bra Miljöval sänker ansökningsavgift på kosmetika

Den 1 april sänker Bra Miljöval ansökningsavgiften att miljömärka kosmetiska produkter. Användningen av farliga ämnen går åt fel håll. Om fler företag skulle märka sina produkter kan det bidra till att vända trenden.

Bli först att gilla!